Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Molekularne spojrzenie na starzejący się układ krwiotwórczy

Zmiany w obrębie układu krwiotwórczego są jednymi z zasadniczych skutków starzenia. Europejscy naukowcy badali, jak cząsteczki długich niekodujących RNA (lncRNA) wpływają na związane z wiekiem zmiany hematologiczne i wynikające z tego nowotwory złośliwe.
Molekularne spojrzenie na starzejący się układ krwiotwórczy
Modyfikacje epigenetyczne to zmiany w obrębie genomu nieobejmujące sekwencji DNA. Są to modyfikacje histonów i DNA, które odgrywają kluczową rolę w regulowaniu ekspresji genów podczas rozwoju i starzenia. Niedawno długie niekodujące RNA (lncRNA) okazały się ważnym regulatorem stanu epigenetycznego, kierującym białka modyfikujące chromatynę do miejsc docelowych w genomie.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu LINCAGE (Investigating the involvement of lincRNAs in aging of haematopoietic stem cells and in haematological malignancies) postanowili zbadać rolę lncRNA i innych czynników epigenetycznych w zmianach czynnościowych krwiotwórczych komórek macierzystych (HSC), które pojawiają się wraz z wiekiem. W HSC od osób starszych zmniejsza się wydajność wytwarzania limfocytów B i zwiększa ryzyko transformacji nowotworowej, co ma istotny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie osób w podeszłym wieku. W ramach projektu LINCAGE naukowcy badali przesiewowo istniejące bazy danych, aby zidentyfikować i scharakteryzować czynnościowo modyfikujące chromatynę enzymy i lncRNA, potencjalnie związane zarówno z prawidłowym różnicowaniem limfocytów B, jak i z występowaniem szpiczaka mnogiego, nowotworu złośliwego z limfocytów B związanego ze starzenia. Do najważniejszych odkryć należy obserwacja, że brak określonej metylotransferazy, enzymu związanego z modyfikacjami epigenetycznymi, prowadzi do utraty zdolności do wytwarzania limfocytów B przez HSC. Zjawisko to powiązano ze starzeniem i uczonym udało się częściowo odwrócić proces w HSC u osób starszych.

Resumując, molekuły zidentyfikowane w tym badaniu mogą przynieść korzyści kliniczne zarówno jako biomarkery, jak i poprzez projektowanie nowatorskich metod leczenia i odwracania związanych z wiekiem zmian w układzie krwiotwórczym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Starzenie, macierzyste komórki krwiotwórcze, hematologiczne nowotwory złośliwe, lincRNA, limfocyty B
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę