Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

bodyweightdynamics — Wynik w skrócie

Project ID: 330001
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niderlandy

Przyczyny epidemii otyłości

Wyjaśnienie czynników warunkujących otyłość może stanowić podstawę dla decydentów do opracowania niezbędnych działań zwalczających to zjawisko.
Przyczyny epidemii otyłości
Otyłość stała się epidemią. Niemal jedna trzecia ludności UE ma nadwagę, a ponad 1/10 cierpi na otyłość kliniczną. Otyłość wiąże się z licznymi zagrożeniami dla zdrowia, ponieważ zwiększa ryzyko chorób serca, cukrzycy, nadczynności tarczycy, chorób narządu ruchu i niektórych nowotworów złośliwych. W rezultacie zwiększają się koszty ponoszone przez służbę zdrowia.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu BODYWEIGHTDYNAMICS (Determinants and dynamics of the obesity epidemic) badali niedawne zwiększenie częstości występowania nadwagi i otyłości w Chinach. Wykorzystano mikrodane za okres 1991-2009, pochodzące z Chińskiej Ankiety nt. Zdrowia i Żywienia. Pomogło to zidentyfikować wzorce społeczno-ekonomiczne, oszacować istotność zwiększonego spożycia kalorii i ocenić wpływ formalnego zatrudnienia matek na podatność na nadwagę u młodych Chińczyków. Badanie objęło wszechstronny przegląd literatury dotyczącej czynników warunkujących otyłość, wpływu na wyniki biologiczne i niebiologiczne, przyjętej polityki przeciwdziałania temu problemowi i odpowiednich metod analizy.

Chiny są idealne jako studium przypadku w badaniach nad otyłością. Chińska gospodarka rozwija się w tempie 10% rocznie od trzydziestu lat, czego głównym beneficjentem są tereny przybrzeżne. Na terenach miejskich obserwuje się najszybszy wzrost częstości występowania nadwagi, podobny do tego obserwowanego w USA i wielu krajach Europy. Przy ponad 20% populacji z nadwagą Chiny pozostają jednak w dużo lepszej sytuacji niż kraje, w których liczba ta przekracza 60%.

Wiedza pozyskana w Chinach jest użyteczna zarówno w kontekście krajów rozwijających się, jak i rozwiniętych. Obecna sytuacja w większości społeczeństw rozwiniętych wskazuje, że zwiększanie świadomości i przechodzenie na zdrowe żywienie może pomóc zwalczyć otyłość. Jest to szczególnie przydatne osobom w gorszej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Wyniki zaprezentowano podczas konferencji i seminariów. Będą one użyteczne dla społeczności międzynarodowej i decydentów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Otyłość, nadwaga, zdrowie, Chiny, żywienie, kraje rozwijające się
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę