Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dokładniejsze poznanie drożdży nektarowych

Grupa badaczy podjęła kroki mające na celu lepsze poznanie drożdży żyjących w nektarze kwiatów, a także ich potencjalnego wpływu na interakcje roślina-owad zapylający.
Dokładniejsze poznanie drożdży nektarowych
Badacze zaczęli zdawać sobie sprawę, że określone gatunki drożdży zmieniają nektar, w którym się rozwijają, przez co wpływają na proces zapylania silniej niż dotychczas sądzono. Jednak do tej pory nie jest do końca jasne, jak zjawisko to następuje i jakie ma następstwa dla roślin i owadów zapylających.

W ramach finansowanej przez UE inicjatywy PHENOGENYEAST (Exploring the phenotypic landscape of nectar yeasts in relation to their genetic background) przyjrzano się temu zagadnieniu, badając genetykę i różnorodność drożdży nektarowych, a następnie łącząc je z warunkami otoczenia.

Aby zrealizować swój cel, badacze na początku zgromadzili ponad 1000 próbek nektaru w Hiszpanii. W próbkach tych zidentyfikowano dwa najbardziej powszechne typy drożdży nektarowych: Metschnikowia gruessii i M. reukaufii. Jednocześnie badacze zebrali dane środowiskowe dla każdej próbki, po czym wyhodowali poszczególne drożdże w warunkach laboratoryjnych, by poddać je szerszym badaniom.

Zespół PHENOGENYEAST odkrył, że te dwa gatunki nie konkurują ze sobą o zasoby, korzystają bowiem preferencyjnie z innych cukrów jako źródeł energii. Oznacza to, że mogą wspólnie korzystać z zasobów we wspólnym otoczeniu, co wyjaśnia dlaczego często występują razem.

Ponadto oba drożdże wykazały dużą ilość zmian genetycznych i fizycznych w obrębie gatunku. To jednak nie było zaskoczeniem dla badaczy, ponieważ wyjaśnia, dlaczego te same gatunki mogą występować w nektarze tak dużej liczby gatunków roślin.

Na koniec badanie pokazało, że na zmienność w obrębie gatunku silniej wpływają różnice w środowisku niż odległość geograficzna.

Inicjatywa PHENOGENYEAST ujawniła nowe informacje na temat genetyki drożdży nektarowych, dziedziny dotychczas nie w pełni zbadanej. Wiedza ta pomoże biologom specjalizującym się w zjawisku zapylania i ekologom ewolucyjnym lepiej zrozumieć interakcje między roślinami a owadami zapylającymi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Drożdże nektarowe, interakcje roślina-owad zapylający, tło genetyczne, Metschnikowia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę