Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowy program stypendialny umacnia stosunki międzynarodowe

Promowanie badań naukowych w dziedzinie stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa jest teraz dużo łatwiejsze dzięki nowemu ambitnemu programowi stypendialnemu, z którego skorzystało 11 uczonych.
Nowy program stypendialny umacnia stosunki międzynarodowe
Od czasu uruchomienia w roku 2006 Transatlantycki Podoktorski Program Stypendialny w dziedzinie Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa (TAPIR) jest dynamiczną i atrakcyjną propozycją dla młodych naukowców specjalizujących się w stosunkach międzynarodowych i bezpieczeństwie międzynarodowym. Stypendyści wyjeżdżają na dwuletnie pobyty do trzech różnych instytucji badawczych i think tanków, aby pogłębić swoją wiedzę na temat badań zorientowanych na politykę oraz stworzyć sieć kontaktów.

Finansowany ze środków UE projekt TAPIR-COFUND (TAPIR-COFUND) nadzorował realizację 11 kolejnych stypendiów w ramach programu TAPIR. Stypendyści spędzili trzy razy po osiem miesięcy w różnych instytutach i think tankach po obu stronach Atlantyku, rozwijając wiedzę i nawiązując współpracę z innymi uczonymi.

14 renomowanych instytutów uczestniczących w programie dało stypendystom możliwość prowadzenia badań nad konkretnymi zagadnieniami z zakresu stosunków międzynarodowych. W pierwszym roku projektu prowadzono badania nad takimi zagadnieniami, jak przyszłość wojska, rola specjalnych przedstawicieli w procesach pokojowych oraz zachodnie podejścia do reform wymiaru sprawiedliwości. W drugim roku stypendyści badali brytyjskie transatlantyckie partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa, europejsko-amerykańską współpracę w dziedzinie globalnej kontroli klimatu i bezpieczeństwa oraz promowanie budowania państwowości i demokracji.

Analizy te opisano w czasopismach naukowych, artykułach prasowych oraz w rozdziałach książkowych. Stypendyści wzięli też udział w konferencjach oraz w pracach ustawodawczych, a kilkoro zdobyło podczas stypendium stałe zatrudnienie. Innym ważnym osiągnięciem była organizacja trzech seminariów TAPIR (w 2012, 2013 i 2014 r.), na których stypendyści prezentowali swoje projekty badawcze i ich rezultaty, a także prowadzili dyskusje, między innymi na temat kwestii etycznych.

Omawiany projekt przyczynił się też do zwiększenia obecności programu TAPIR w internecie, a także jego przejrzystości dzięki promowaniu jego założeń w mediach społecznościowych i przyciąganiu większej liczby potencjalnych stypendystów. Inicjatywa TAPIR-COFUND była dla 11 wybitnych badaczy niezwykłą okazją do zdobycia doświadczenia, a także do zintensyfikowania wymiany wiedzy między Europą i USA oraz wzmocnienia stosunków międzynarodowych w zakresie ważnych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa. Podniesienie kwalifikacji tych badaczy może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa Europy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Program stypendialny, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, badania zorientowane na politykę, budowanie państwowości
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę