Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przyszli wybitni badacze w dziedzinie nauki i technologii procesów ultraszybkich

Szwajcaria plasuje się w czołówce nauki o procesach ultraszybkich, badającej podstawowe mechanizmy i interakcje w materii. Dzięki unijnej inicjatywie interdyscyplinarna sieć szwajcarskich naukowców zajęła się wspieraniem działań w tej dziedzinie.
Przyszli wybitni badacze w dziedzinie nauki i technologii procesów ultraszybkich
Założona w 2010 r. przez Szwajcarską Narodową Fundację na rzecz Nauki (SNSF) sieć Nauki i Technologii Ultraszybkich Procesów Molekularnych (MUST) zrzesza 18 szwajcarskich zespołów badawczych zajmujących się nauką o procesach ultraszybkich. Dyscyplina ta dotyczy badań podstawowych i dotyka szeregu ważnych problemów społecznych, których rozwiązanie wymaga dokładnej znajomości właściwości strukturalnych i dynamicznych materii.

Aby wzmocnić MUST, w ramach projektu IFP-MUST (International fellowship program on Molecular Ultrafast Science and Technology), finansowanego ze środków UE, utworzono międzynarodowy program stypendialny. Celem było przyczynienie się do opracowania nowoczesnych technik wizualizacyjnych, niezbędnych do rozwiązania między innymi problemu stworzenia alternatywnych źródeł energii, syntezy złożonych substancji leczniczych czy zbudowania urządzeń elektronicznych przełamujących ograniczenia prawa Moore'a.

Projekt wsparł wyszkolenie i rozwój zawodowy 13 badaczy z tytułem doktorskim, z których duża część zdobyła stałe zatrudnienie w instytucjach naukowych. Program pomógł też w reintegracji europejskich naukowców pracujących za granicą. Stypendyści zrealizowali wysokiej klasy projekty badawcze poświęcone ultraszybkiej spektroskopii, których efektem jest 50 publikacji w czasopismach naukowych.

Zdobyli także tzw. "umiejętności miękkie", dotyczące między innymi pisania prac naukowych i prowadzenia negocjacji. Mieli ponadto możliwość wziąć udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Dzięki projektowi IFP-MUST w Europie powstaje nowe pokolenie badaczy zajmujących się nauką o procesach ultraszybkich, a w efekcie podnosi się poziom naukowy europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Europejscy naukowcy mogą kierować pracami nad nowatorskimi metodami i urządzeniami, by następnie wykorzystać je do odkrywania tajemnic natury.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nauka o procesach ultraszybkich, nauka i technologia ultraszybkich procesów molekularnych, międzynarodowe stypendium, ultraszybka spektroskopia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę