Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CPiP — Wynik w skrócie

Project ID: 327608
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niemcy

Wgląd w chromosomy roślin

Naukowcy z UE opracowali przełomową technologię, aby móc lepiej poznać organizację genetyczna komórki roślinnej.
Wgląd w chromosomy roślin
Fizyczna organizacja genomu w jądrze jest ważna dla przebiegu wielu procesów komórkowych. Zbadanie uporządkowania chromosomów, które łącznie składają się na genom, pomoże naukowcom lepiej zrozumieć procesy zachodzące w komórce.

Hi-C jest przełomową metodą analizy upakowania chromosomów w skali całego genomu. Korzysta z sekwencjonowania DNA nowej generacji, aby zwizualizować uporządkowanie chromosomów w jądrze.

Uczestnicy finansowanej przez UE inicjatywy CPIP (Chromosome packing in plants) badali przy użyciu techniki Hi-C genom rośliny Arabidopsis thaliana i pokrewnych jej gatunków.

Korzystając z technologii Hi-C i modelowania komputerowego udało się w ramach projektu CPIP stworzyć mapę o dużej rozdzielczości i bibliotekę Hi-C genomu Arabidopsis thaliana. Następnie naukowcy porównali ten genom do innych genomów roślinnych i zwierzęcych.

W badaniu stwierdzono, że chromatyna (złożony układ DNA i białek) u Arabidopsis thaliana jest upakowana inaczej, niż w przypadku zwierząt. Wykazano ponadto, że oddziaływania w obrębie chromosomu w niektórych regionach genomu roślinnego są silniejsze niż w innych.

Zaawansowana wiedza na temat struktury genomu umożliwiła też badaczom skuteczniejsze tworzenie hybryd między Arabidopsis thaliana a innymi roślinami. Wszechstronna analiza Hi-C roślin hybrydowych umożliwiła identyfikację kolejnych regionów i przetasowań genomu roślinnego.

Te nowo odkryte techniki zostały już zastosowane podczas wielu wspólnych projektów europejskich i innych badań nad genomem. Projekt CPIP przyczynił się do poszerzenia wiedzy na temat organizacji genomu u roślin i zwierząt.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Chromosomy, organizacja genetyczna, komórki roślinne, genom, Hi-C, Arabidopsis thaliana
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę