Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe spojrzenie na festyny renesansowe

Bezprecedensowa analiza porównawcza danych w wczesnej historii nowożytnej Europy pozwoliła lepiej poznać festyny organizowane na cześć Henryka Walezego w okresie jego panowania w Polsce.
Nowe spojrzenie na festyny renesansowe
Festyny dla Henryka Walezego stanowiły pełne przepychu pokazy bogactwa i potęgi monarchii. W ich organizowaniu brali udział najwybitniejsi artyści, muzycy i tancerze. Badania tych festynów mogłyby dostarczyć bogatych danych historykom zajmującym się aspektami kulturowymi i intelektualnymi wczesnego okresu nowożytnego.

Dotychczas nie istniały żadne badania obejmujące całościową rekonstrukcję i analizę tych festynów oraz proponujące ich zadowalającą interpretację. Lukę tę wypełniły prace finansowanego ze środków UE projektu PARIS-CRACOW-VENICE (Paris-Cracow-Venice. The European festivals for Henri de Valois, King of Poland, 1573–74). Badania oparto przede wszystkim na niepublikowanych dotąd łacińskich, francuskich, polskich i włoskich źródłach pierwotnych. W pracach uwzględniono elementy historii polityki, sztuki, tańca, muzyki i nauki, w szczególności koncentrując się jednak na historii literatury.

Zebrano nowe materiały dotyczące festynów zorganizowanych Paryżu, Krakowie i Wenecji w latach 1573–1574 oraz uzyskano dostęp do wielu nieznanych dotąd rycin i książek z roku 1573. Materiały źródłowe dotyczące festynów w Paryżu poddano obróbce redakcyjnej, a dodatkowo opublikowano szereg tekstów i krótkich artykułów. Przeprowadzono odczyty artykułów na konferencjach i seminariach, a rękopis książki poświęconej tematyce projektu został przyjęty do publikacji.

Badania pozwolą lepiej poznać sposoby tworzenia i postrzegania wizerunku królewskiego w różnych częściach Europy. Ponadto stworzony został nowy model analizy znaczeń i celów festynów renesansowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Renesans, festyny, Henryk Walezy, król Polski, monarchia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę