Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pamięć roślin

Badacze odkryli, że komórki roślin potrafią zapamiętywać stres środowiskowy, dzięki czemu mogą się przygotować do warunków krytycznych w przyszłości.
Pamięć roślin
Rośliny nie mają układu nerwowego, jednak są zdolne do monitorowania, zapamiętywania i przewidywania zmian w środowisku na poziomie komórkowym. Mając na uwadze skutki globalnego ocieplenia, ważne jest, by zrozumieć, w jaki sposób rośliny reagują i przystosowują się do warunków stresu środowiskowego.

W projekcie PLANT-MEMORY (Role of Pc-G and Trx-G genes in the cellular memory of extrinsic signals in plants) zbadano, jak rośliny reagują na promieniowanie ultrafioletowe (UV), choroby i stres związany z podaniem leków, a także jak zapamiętują te informacje.

Dwoma głównymi mechanizmami pamięci komórkowej są: skład genetyczny i modyfikacja epigenetyczna chromatyny. Mechanizmy epigenetyczne są indukowane przez środowisko, by wywoływać zmiany w strukturze chromosomu, nie modyfikując przy tym DNA.

Zmiany epigenetyczne są kopiowane podczas rozwoju i replikacji komórki, co ostatecznie pozwala roślinie zachować "wspomnienie" własnej reakcji na zdarzenie środowiskowe. W badaniu PLANT-MEMORY odkryto, że rośliny posiadają nabytą odporność na choroby i leki po pierwszym wystawieniu na ich działanie.

Z chwilą drugiej ekspozycji na tego typu stres naukowcy zaobserwowali szybszą i skuteczniejszą reakcję rośliny w porównaniu z reakcją pierwotną. Nawet gdy udało się zlokalizować oryginalną infekcję, rośliny były zdolne do nabycia odporności układowej w celu odsunięcia infekcji od miejsca pierwotnego zakażenia.

W ramach projektu zidentyfikowano szereg genów, gotowych do reakcji na promieniowanie UV. W badaniu zidentyfikowano także rolę różnych cech epigenetycznych w reakcji na chorobę i leki.

Projekt PLANT-MEMORY dał początek kilku projektom pobocznym, których wyniki będą miały bezpośredni wpływ na rolnictwo, zdrowie i zrównoważony rozwój.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rośliny, stres środowiskowy, pamięć komórkowa, promieniowanie UV, epigenetyczny, chromatyna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę