Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Insercje genetyczne w nowotworach złośliwych

Naukowcy przebadali dane z Międzynarodowego Konsorcjum Genomu Raka (ICGC) i odkryli, że insercje genów lub ich części są powszechne w przypadku genomów nowotworowych.
Insercje genetyczne w nowotworach złośliwych
Zmiany w obrębie genomu są powszechne w nowotworach złośliwych — są to na przykład delecje, przegrupowania i inwersje. Jednakże niewiele wiadomo na temat insercji genomicznych i roli, jaką odgrywają w nowotworzeniu.

Uczestnicy finansowanej przez UE inicjatywy CANCER INSERTOME (The landscape and functional impact of tumour-specific genomic insertions of 1,000 cancer genomes) przebadali więc ogromne ilości danych genomowych dotyczących nowotworzenia.

Insercja w DNA powstaje w wyniku działania transpozonów, czyli DNA, które może poruszać się w obrębie genomu, lub wirusów, które losowo wbudowują swój materiał genetyczny do genomu gospodarza. Proces ten jest nazywany retrotranspozycją i tego właśnie szukali naukowcy.

Uczestnicy projektu CANCER INSERTOME odkryli, że retrotranspozycja zachodzi przynajmniej raz w przypadku połowy wszystkich nowotworów, a bardziej powszechna jest w przypadku raka płuc i jelita grubego. W przypadku tych nowotworów częstotliwość wynosi odpowiednio 93% i 75%.

Badacze zidentyfikowali również proces mutacji w komórkach nowotworowych, zwany transdukcją 3' pośredniczoną przez L1, który stanowi około jednej czwartej wszystkich przebadanych retrotranspozycji. W tym ponad 2% objęło relokację całych genów lub tylko ich fragmentów.

Uczestnicy projektu pomogli naświetlić istotność retrotranspozycji w genomice nowotworowej. Wygenerowana przez nich wiedza pomoże specjalizującym się w nowotworach biologom w długoterminowej walce z tą chorobą.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Insercje genetyczne, nowotwór złośliwy, genom, transpozony, retrotranspozycja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę