Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

HONEYGUIDEIMMUNITY — Wynik w skrócie

Project ID: 331232
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Odporność u ptaków

Nowe badanie dowodzi, że odporność pasożytów lęgowych wśród ptaków, takich jak kukułka może być powiązana ze środowiskiem, w którym dojrzewały.
Odporność u ptaków
Miodowody i kukulniki to pasożyty lęgowe, które wykorzystują ptaki innych gatunków do wylęgu swojego potomstwa. Różne wylęgi wystawione są na inne środowisko i choroby, ze względu na swoich rodziców zastępczych.

Presja chorobowa oraz fakt, że rozkładające się jaja rodziców zastępczych pozostają w gnieździe, może wymagać od piskląt miodowoda rozwoju silnego układu odpornościowego. Ich odporność oraz wyjątkowe metody wylęgu czynią z pasożytniczych ptaków lęgowych idealny przedmiot testów, pozwalając na badanie rozwoju zwierzęcych układów odpornościowych.

W projekcie HONEYGUIDEIMMUNITY (The evolution of immune defences in avian brood parasites and their hosts) zbadano reakcje odpornościowe miodowodów i piskląt żywiciela w różnych warunkach presji chorobowej. W ramach badania połowę wylęgów testowych miodowodów wystawiono na trudne warunki z perspektywy układu odpornościowego, podczas gdy na drugą połowę nie wywierano żadnego wpływu, pozostawiając ją jako grupę kontrolną.

Pisklęta z pierwszej grupy rosły wolniej niż te z grupy kontrolnej, czego wyjaśnieniem może być konieczność inwestowania większej ilości energii w reakcje odpornościowe niż we wzrost. Podsumowując, pisklęta miodowoda wypracowały silniejszy system odpornościowy niż pisklęta gatunku żywiciela.

Badacze zaproponowali hipotezę, zgodnie z którą różne środowiska, w których dojrzewają pisklęta pasożytów lęgowych, mogą mieć także długofalowy wpływ na poziom odporności. Chcąc przetestować tę teorię, zespół posłużył się pasożytem lęgowym innego typu, ptakiem z gatunku kukulnik, u którego przeprowadzenie testów genetycznych umożliwia powiązanie dojrzałych osobników z żywicielami konkretnego gatunku, które je wychowały. Niestety nie wykazano, by poziom odporności dojrzałych kukulników był powiązany z odpornością gatunku żywiciela, co sugeruje, że inwestycja w układ odpornościowy na wczesnym etapie życia nie musi wpływać na odporność w życiu dorosłym.

Badanie to jest jednym z pierwszych tego rodzaju, w którym badany jest rozwój układu odpornościowego u ptaków na wczesnym etapie życia. Wykorzystane techniki i zdobyte wyniki wygenerowane w ramach badania dostarczają informacji na temat przyczyn i konsekwencji zmienności immunologicznej u zwierząt.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Odporność, ptaki, pasożyty lęgowe, miodowód, kukulnik, wylęg
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę