Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowatorskie nanocząstki do zastosowań biologicznych

Europejscy badacze wygenerowali nowatorskie, zaawansowane nanomateriały hybrydowe, charakteryzujące się dużą zgodnością komórkową, do potencjalnych zastosowań medycznych.
Nowatorskie nanocząstki do zastosowań biologicznych
Nanocząstki (NP) metali, w związku z charakterystycznymi właściwościami chemicznymi, fizycznymi i optycznymi, mają ogromny potencjał w tak różnych dziedzinach jak kataliza i medycyna. Istnieje zapotrzebowanie na wydajne protokoły syntezy do osiągnięcia dokładnej kontroli samoskładania NP oraz uzyskiwania dużych ilości NP o pożądanych kształtach, rozmiarach i składzie przy minimalnych kosztach i toksyczności. Jedna z nowych metod zakłada użycie polioksometylanów (POM) jako środków redukujących, czapeczkujących i stabilizujących, lecz zagadnienie to pozostaje względnie niezbadane.

POM to poliatomowe jony zawierające kilka atomów tlenu połączonych z różnymi metalami w trójwymiarowe struktury. Charakteryzują się niezwykłą różnorodnością właściwości chemicznych i fizycznych, oraz mogą służyć do tworzenia nowatorskich materiałów.

Naukowcy z finansowanego przez UE projektu COCOPOPS (The complimentary combination of polyoxometalates and metal nanoparticles) użyli POM do przygotowania koloidalnych nanocząstek metalicznych, a następnie połączyli je z NP, aby wygenerować nanomateriały hybrydowe. Właściwości uzyskanych materiałów można było w kontrolowany sposób przełączać w nanoskali. Mogą one znaleźć zastosowania jako katalizatory oraz materiały do walki z mikroorganizmami i nowotworami złośliwymi.

Komórkowe badania in vitro wykazały odpowiedniość kompozytowych nanomateriałów do zastosowań biologicznych z powodu wysokiego poziomu internalizacji komórkowej oraz aktywnego niszczenia komórek guza. Praca uczestników projektu COCOPOPS zaowocowała czterema publikacjami w prestiżowych czasopismach naukowych i kilkoma prezentacjami na międzynarodowych konferencjach.

Nowe metody syntezy opracowane podczas projektu COCOPOPS najpewniej zwiększą wykorzystanie POM w tworzeniu nowatorskich nanomateriałów hybrydowych do wielu różnych zastosowań.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nanomateriały, zastosowania medyczne, nanocząstki metali, polioksometalany, nowotwór złośliwy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę