Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zegar cyklu komórkowego w nowotworzeniu

Cyklina D1 może stanowić cel leków przeciwnowotworowych. Aby ocenić mechanizm funkcjonowania cykliny D1, europejscy badacze użyli nowoczesnych metod genomicznych.
Zegar cyklu komórkowego w nowotworzeniu
Specjalna rodzina białek, znanych jako cykliny, kieruje progresją cyklu komórkowego. Należą do nich cykliny typu D, które odpowiadają za przebieg fazy G1. Jest to punkt krytyczny, w którym komórki decydują o rozpoczęciu różnicowania lub pozostaniu w spoczynku. Cyklina D1 jest ważna podczas rozwoju układu nerwowego, lecz jednocześnie ulega nadmiernej produkcji w chorobach nowotworowych u ludzi.

Naukowcy z finansowanego przez UE projektu CYCLOCK (Cell cycle clock in nervous system and cancer) postanowili zbadać regulowane przez cyklinę D1 mechanizmy molekularne. Poprzednie prace prowadzone przez konsorcjum pokazały, że cyklina D1 jest powiązana z regulacją transkrypcji. W tym kontekście użyto transgenicznych myszy z mutacją cykliny D1 i przeprowadzono immunoprecypitację chromatyny poprzedzoną sekwencjonowaniem DNA i profilowaniem transkrypcji przez sekwencjonowanie RNA.

Naukowcy odkryli, że cyklina D1 ulega ekspresji w dorosłych pomitotycznych tkankach, a następnie wykazuje działanie sprzyjające przeżyciu komórek podczas starzenia. Obniżony poziom cykliny D1 korelował z indukowaną stresem śmiercią komórkową, co wskazuje na potencjalną rolę cykliny D1 w związanych z wiekiem zaburzeniach, takich jak choroba Parkinsona.

Dodatkowo, dzięki nowatorskiej technologii bazującej na fluorescencji, zespół badawczy udowodnił istotność cykliny D1 w postępach i utrzymaniu guza. Wyniki pokazały, że cyklina D1 chroni komórki nowotworowe przed śmiercią, co czyni z niej nowy cel leków przeciwnowotworowych. Stworzono nowe terapeutyczne możliwości leczenia bazujące na regulowaniu ekspresji cykliny D1.

Uczestnicy projektu CYCLOCK opatentowali nową strategię wykrywania cykliny D1, która może stanowić narzędzie do rozpoznawania oporności na chemioterapię.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Cykl komórkowy, nowotwór złośliwy, cyklina D1, układ nerwowy, starzenie, choroba Parkinsona
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę