Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacyjne badania umożliwiają szacowanie wieku

W ramach unijnej inicjatywy opracowano bezpieczniejszą metodę szacowania ludzkiego wieku na podstawie kości i zębów osób młodych.
Innowacyjne badania umożliwiają szacowanie wieku
Obrazy medyczne zębów i kości mogą służyć do wiarygodnego szacowania wieku kości. Dawniej do szacowania wieku stosowano zdjęcia rentgenowskie (2D) oraz tomografię komputerową (3D). Stosowanie tych metod wiąże się jednak z narażeniem na promieniowanie, co jest szczególnie szkodliwe dla ludzi młodych.

W ramach projektu YOUTH (Adolescent age estimation from magnetic resonance images) opracowano metodę szacowania wieku, wykorzystującą obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego i niewiążącą się ze szkodliwym napromieniowaniem. Stworzono oprogramowanie, które pozwala na zautomatyzowanie procesu szacowania wieku poprzez analizę kości rąk, obojczyków i zębów mądrości.

Badacze określali wiek pełnoletniości, skanując i mierząc określone części kości promieniowej (jednej z kości przedramienia). Następnie zastosowano modelowanie statystyczne do zmapowania i przeanalizowania ważnych cech zeskanowanych obrazów. Informacje te wykorzystywane są do dokładnego szacowania wieku.

Dzięki omawianemu badaniu może powstać bezpieczna, nieinwazyjna metoda szacowania wieku osób młodych. Jego wyniki może też wykorzystać w innych dziedzinach, na przykład w szacowaniu wzrostu i zaburzeń wzrostu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wiek, kości, zęby, osoby młode, szacowanie wieku, promieniowanie, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę