Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CARD — Wynik w skrócie

Project ID: 267571
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Plany zmniejszenia oporu stawianego przez śmigłowce

Wzrost udziału śmigłowców w ruchu powietrznym oraz zwiększanie się świadomości ekologicznej sprawiają, że konieczne jest znaczące zmniejszenie ich oporu aerodynamicznego. Dla europejskich naukowców zmniejszenie oporu piasty wirnika było pierwszym krokiem na drodze do zbudowania bardziej wydajnych, niskoemisyjnych śmigłowców.
Plany zmniejszenia oporu stawianego przez śmigłowce
Piasta wirnika to jeden z elementów najbardziej przyczyniających się do zwiększenia oporu aerodynamicznego w śmigłowcu, wpływający na jego zasięg, sprawność i zużycie paliwa. Mniej więcej jedna trzecia oporu związana jest z pracą piasty wirnika. Jego położenie w przyspieszonym strumieniu powietrza i bliskość kadłuba to tylko przykładowe czynniki powodujące zwiększenie oporu.

Projekt CARD (Contribution to analysis of rotor hub drag reduction), finansowany ze środków UE, poświęcony był zmniejszeniu oporu w oparciu o analizy obliczeniowe i doświadczalne prowadzone na modelach o zmniejszonej skali. Głównym celem była ocena efektywności optymalizacji kształtu oraz technik sterowania warstwy przyściennej.

W pracach wykorzystano między innymi obliczeniową dynamikę płynów (CFD). Uzupełnieniem symulacji CFD były testy w tunelu aerodynamicznym przeprowadzone na modelu śmigłowca z pięcioma łopatami. Model zaprojektowano i zbudowano w taki sposób, aby umożliwić zbadanie wpływu geometrii tulei wirnika i łopat oraz kształtu głowicy wirnika na obciążenia aerodynamiczne.

Wytworzono trzy różne głowice, dwa oprofilowania piasty i trzy alternatywne oprofilowania tulei łopat, aby porównać ich parametry dotyczące oporu. Program testowy objął pomiary obciążeń oddziałujących na cały model i głowicę wirnika. Zmierzono wektory prędkości dla różnych kątów nachylenia i ześlizgu, posługując się PIV.

Analizy pola przepływu pozwoliły uczonym na dokonanie interpretacji fizycznej wyników badań i uzyskanie bardziej przydatnych informacji. Dane te można wykorzystywać przy projektowaniu przyszłych śmigłowców o ulepszonych osiągach aerodynamicznych, co pozwoli na zmniejszenie zużycia paliwa i ograniczenie hałasu. Projekt przyczyni się też do poprawy jakości życia Europejczyków.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Śmigłowiec, zmniejszenie oporu, ruch powietrzny, aerodynamika, piasta wirnika, zużycie paliwa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę