Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Pro se language use — Wynik w skrócie

Project ID: 329925
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Intrygujące aspekty języka sporu prawnego

Szkolenie z zakresu problemów języka sporu prawnego, dotyczących samodzielnej reprezentacji w postępowaniach sądowych, przyczyniło się do rozwoju zawodowego badaczy w dziedzinie prawa i językoznawstwa sądowego.
Intrygujące aspekty języka sporu prawnego
Dla osób z trudnościami językowymi samodzielne występowanie w sądzie, bez pomocy prawnika, może być niełatwym zadaniem. W ramach finansowanego ze środków UE projektu PRO SE LANGUAGE USE (Linguistic aspects of pro se litigation) przeanalizowano wybory językowe dokonywane podczas najtrudniejszych etapów procesu sądowego.

Szkolenia dotyczyły między innymi obszarów skupiających się na wyborach językowych osób występujących w sądzie we własnym imieniu. Chodzi tu między innymi o strategie zadawania pytań, stosunki władzy i asertywność świadków, zmiany stanowiska, interakcje między osobami samodzielnie występującymi w sądzie, świadkami i prawnikami, uprzejmość oraz stosowanie znaczników dyskursu, zwrotów retorycznych i zwrotów grzecznościowych. Szkolenie objęło też uzupełniające umiejętności o bardziej praktycznym charakterze, takie jak zdolności organizacyjne, współpraca i technologie informatyczne.

Wyniki analiz jakościowych i ilościowych przeprowadzonych na danych omówiono w trzech artykułach, na trzech wykładach goszczących oraz na 11 wystąpieniach konferencyjnych, a obecnie są one opracowywane na potrzeby przygotowywanej publikacji książkowej. Dzięki omawianym pracom udało się nawiązać współpracę z wieloma zespołami zajmującymi się naukami społecznymi i prawnymi, w przyszłości powinny ukazać się kolejne publikacje.

Z wyników badania mogą skorzystać prawodawcy, badacze nauk społecznych i prawnych oraz praktycy. Planowane działania informacyjne powinny pozwolić na dotarcie do szerszego kręgu odbiorców w Zjednoczonym Królestwie i innych krajach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Spór sądowy, samodzielna reprezentacja w sądzie, czynności prawne, prawo, językoznawstwo sądowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę