Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

J-ERACENTER — Wynik w skrócie

Project ID: 295073
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Jordania

Jordania coraz bliżej europejskiej przestrzeni badawczej

Krajowe Centrum Działań Badawczo-Rozwojowych w Jordanii (NCRD) umocniło swoje partnerstwa z europejskimi stronami na rzecz podjęcia działań badawczo-rozwojowych w dziedzinie energii odnawialnej.
Jordania coraz bliżej europejskiej przestrzeni badawczej
Można powiedzieć, że Jordania to oaza spokoju na burzliwych terytoriach Środkowego Wschodu, a do tego w ciągu ostatnich lat kraj ten powoli, lecz pewnie zwiększa swój potencjał badawczy. NCRD wyróżnia się pod tym względem, koncentrując się na takich dziedzinach wiedzy, jak nanotechnologia, biotechnologia, energia i rozwój społeczno-gospodarczy.

W tym kontekście finansowany przez UE projekt J-ERACENTER (The National Centre for Research and Development (NCRD) as a centre of excellence for EU-Jordan S&T cooperation: Towards Jordan's integration into ERA) miał na celu przybliżenie tego kraju do europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Poprzez zwiększenie potencjału i możliwości organizacyjnych NCRD, projekt starał się ułatwić Centrum zwiększenie udziału w projektach europejskich, zwłaszcza w dziedzinie energii odnawialnej.

Dokładniej rzecz biorąc, projekt rozszerzył możliwości Centrum w zakresie badań i rozwoju na skalę globalną, szkoląc personel i badaczy w zakresie rozpowszechniania wiedzy w tej dziedzinie na terenie całego kraju. W projekcie nawiązano współpracę między NCRD a graczami z tego sektora z UE za sprawą projektów badawczo-rozwojowych, których realizację wspierano ułatwiając mobilność badaczy i organizując wydarzenia partnerskie.

Zespół projektu pracował także nad zwiększaniem konkurencyjności Centrum w skali globalnej, zachęcając je do rozwiązywania krajowych problemów społeczno-gospodarczych w bardziej efektywny sposób. Dotyczyło to takich zagadnień, jak widoczność na arenie międzynarodowej i współpraca, własność intelektualna oraz strategie na rzecz zwiększania konkurencyjności. Zespół powołał także jednostkę współpracy badawczo-rozwojowej, której rola polega na dalszej realizacji celów Centrum.

Zorganizowanie szeregu seminariów, zdarzeń networkingowych i dni informacyjnych zapewniło NCRD rangę centrum doskonałości w zakresie współpracy badawczo-rozwojowej między UE a Jordanią. Rozkwitający sektor energii odnawialnej w Jordanii z pewnością odniesie korzyści z wyników projektu, podobnie jak EPB.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Energia odnawialna, Środkowy Wschód, nanotechnologia, biotechnologia, rozwój społeczno-gospodarczy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę