Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wpływ pracy na zdrowie

Czy praca lub jej brak wpływa na zdrowie? Unijny projekt rzucił nieco światła na konsekwencje zdrowotne pracy.
Wpływ pracy na zdrowie
W ostatnich latach charakter pracy szybko się zmienia, co wiąże się z pogorszeniem stanu zdrowia pracowników, zwiększonym stresem, wydłużeniem czasu pracy oraz problemami z zachowaniem równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Istnieje obszerna literatura na temat zależności między pracą a zdrowiem. Związki przyczynowo-skutkowe miedzy pracą a zdrowiem nie są jednak dokładnie poznane.

Aby to zmienić, uczestnicy projektu CEWH (The causal effect of work on health), finansowanego ze środków UE, postanowili określić wpływ pracy na zdrowie oraz zgromadzić informacje na temat tego, w jaki sposób i w jakim stopniu praca wpływa na zdrowie.

Projekt CEWH koncentrował się na związkach przyczynowo-skutkowych między pracą a zdrowiem, a także między czasem pracy i jakością zatrudnienia a zdrowiem. Uwzględniono różne aspekty pracy, w tym wybór między podjęciem a niepodejmowaniem zatrudnienia, decyzję o wymiarze godzinowym pracy oraz to, czy dane stanowisko odpowiada kwalifikacjom, celom i preferencjom pracownika.

Po przeglądzie piśmiennictwa badacze wykorzystali informacje dotyczące śmiertelności oraz dane urzędowe dotyczące wizyt u lekarzy i pobytów w szpitalach w celu dokładniejszego zbadania zależności przyczynowo-skutkowych między pracą a zdrowiem. W efekcie szczegółowo przeanalizowano różne aspekty wpływające na zdrowie psychiczne i fizyczne oraz określono krótko- i długofalowe skutki zdrowotne.

Uczeni przygotowali trzy artykuły poświęcone skutkom zdrowotnym dotyczącym zwalczania pokus nadużycia, przedporodowego poziomu testosteronu, wysokości zarobków w zależności od płci oraz powiązań między zadowoleniem a zatrudnieniem. Zaprezentowano także artykuły na międzynarodowych konferencjach oraz przygotowano raporty i artykuły przeznaczone dla prawodawców i praktyków.

Projekt CEWH wniósł istotny wkład w debatę na temat ewentualnej szkodliwości pracy dla zdrowia. Jest to szczególnie ważne w kontekście społeczno-ekonomicznych skutków zdrowia w pracy oraz działań UE zmierzających do zwalczania chorób zawodowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Praca, zdrowie, równowaga między życiem prywatnym a zawodowym, choroby zawodowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę