Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Jak europejskie miasta integrują imigrantów

Szczegółowe badanie na temat integracji imigrantów w europejskich miastach dostarczyło informacji umożliwiających tworzenie skuteczniejszych polityk.
Jak europejskie miasta integrują imigrantów
Integracja imigrantów jest palącą kwestią dla UE, a działania zmierzające do usprawnienia tego ważnego procesu są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Wśród prawodawców i ekspertów panuje zgoda co do tego, że do problemu integracji należy stosować podejście oddolne, w którym miasta obejmą bardziej aktywną rolę, dbając o integrację na poziomie lokalnym.

W tym kontekście, w ramach projektu LOCAL TURN (A local turn in migrant integration policies? Local citizenship and integration policy approaches in the context of multi-level governance in Europe), finansowanego ze środków UE, badano, w jaki sposób europejskie miasta tworzą polityki integracyjne i oceniają ich skuteczność.

Uczestnicy projektu opisali relacje między różnymi poziomami administracyjnymi odpowiedzialnymi za imigrację. Przeanalizowano też i porównano ze sobą lokalne polityki integracyjne w różnych miastach na terenie tego samego kraju: w Barcelonie i Madrycie w Hiszpanii oraz we Frankfurcie i Monachium w Niemczech. Pozwoliło to na uzyskanie szczegółowych informacji na temat sposobów radzenia sobie z integracją przez każde z miast, zarówno z perspektywy lokalnej, jak i krajowej.

Ponadto zespół opublikował szereg artykułów na powiązane tematy, w tym między innymi dotyczące koordynacji polityk integracji imigrantów, programów integracji obywatelskiej dla imigrantów oraz polityk z zakresu obywatelstwa miejskiego. Badacze odnotowali, że większe miasta europejskie częściej sięgają po bardziej uniwersalne programy polityczne, obejmujące międzykulturowość, różnorodność, uczestnictwo, spójność i walkę z dyskryminacją, aby promować koncepcję obywatelstwa. Zaobserwowano również, że niektóre miasta podejmują dość aktywne działania, aby zmienić państwowe regulacje dotyczące obywatelstwa z perspektywy lokalnej.

Przeanalizowano też najważniejsze zagadnienia, takie jak wykluczenie imigrantów, konflikty z mieszkańcami miast, możliwości zmiany, włączenie społeczne, zaangażowanie władz oraz różne obszary interwencji. Stwierdzono, że oprócz polityk integracyjnych w węższym znaczeniu tego pojęcia, we wszystkich czterech badanych miastach poważnym wyzwaniem było przystosowanie podstawowych usług, w tym mieszkaniowych, edukacyjnych i zatrudnieniowych, do potrzeb imigrantów. Publikacje i wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu pomogą w tworzeniu skuteczniejszych polityk dotyczących imigracji i integracji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Europejskie miasta, imigranci, integracja, polityki integracyjne, obywatelstwo, zarządzanie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę