Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

UNITE — Wynik w skrócie

Project ID: 246565
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania

Rozkwit potencjału naukowego stolicy Hiszpanii

Prace mające na celu zwiększenie potencjału badawczego Politechniki Madryckiej (Universidad Politecnica de Madrid — UPM) przyniosły wymierne efekty. Instytucja ta należy do pionierów europejskich w kilku dziedzinach badań, od biotechnologii po nanotechnologię.
Rozkwit potencjału naukowego stolicy Hiszpanii
UPM to największa hiszpańska uczelnia techniczna i jedna z czołowych placówek europejskich tego typu. Nadrzędnym celem prac badawczych jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających zrównoważony rozwój różnorodnych dyscyplin, od badań sportowych po architekturę. Poczyniono liczne starania, aby zatrudnić wysoko wykwalifikowanych badaczy i specjalistów, a dzięki temu zapewnić konkurencyjność w skali globalnej.

Za cel finansowanego ze środków UE projektu UNITE (UPM - Marie Curie international mobility programme) przyjęto wspomaganie mobilności badaczy i rekrutowanie światowej klasy naukowców. Stworzono programy mobilności mające przyciągnąć badaczy zarówno z Europy, jak i spoza jej granic, ogłaszając trzy zaproszenia rekrutacyjne dla badaczy starszych i doświadczonych.

Realizując wyznaczone cele, kierowano się określonymi kryteriami wyboru, oceny i rekrutacji, uwzględniając między innymi pakiety wynagrodzeń i szczegółowe warunki kontraktów. Zaproszenia opublikowano w różnorodnych witrynach internetowych i portalach oraz na konferencjach i warsztatach.

W efekcie zrekrutowano czterech starszych badaczy powiązanych z przemysłem w zakresie badań i innowacji, w tym w obszarach nanotechnologii i biotechnologii. W ramach programu mobilności wyjazdowej stworzono też cztery nowe stanowiska dla doświadczonych badaczy UPM we współpracy z renomowanymi uczelniami w Brazylii, Holandii, Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii. Program mobilności przyjazdowej i reintegracyjnej UPM dodatkowo zaowocował sprowadzeniem na uczelnię 12 doświadczonych badaczy.

Zebranie na UPM masy krytycznej starszych i doświadczonych badaczy pozwoli zwiększać potencjał uczelni i utrzymywać jej czołową pozycję w Europie. Jest to ważne osiągnięcie z punktu widzenia zwiększania konkurencyjności akademickiej UE i umacniania europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Biotechnologia, nanotechnologia, mobilność międzynarodowa, mobilność badaczy, programy mobilności
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę