Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Oczekiwania obywateli chińskich dotyczące większego wpływu na decyzje polityczne

Przedstawiciele chińskiej klasy średniej, z grupami ochrony praw właścicieli domów na czele, domagają się większego udziału w podejmowaniu decyzji politycznych. W ramach jednej z inicjatyw UE zbadano rolę takich grup jako awangardy przemian demokratycznych w Chinach.
Oczekiwania obywateli chińskich dotyczące większego wpływu na decyzje polityczne
W kontekście rosnącego bezrobocia, powiększających się różnic między bogatymi a biednymi i rosnących oczekiwań coraz liczniejszej klasy średniej grupy zrzeszające właścicieli domów walczą o prawa obywatelskie, organizując protesty i demonstracje. Oznacza to, że Partia Komunistyczna stanęła w obliczu narastającej fali żądań reform politycznych.

Mając to na uwadze, za cel finansowanego ze środków UE projektu POPULARPROTESTCHINA (The middle class, civil rights and popular protest in urban China) przyjęto zbadanie wiodącej roli grup właścicieli domów w pierwszych próbach demokratyzacji Chin od czasu krwawo stłumionych protestów na Placu Tian'anmen w 1989 r.

Partnerzy projektu przeanalizowali wzrost popularności ruchów ochrony praw właścicieli domów z biegiem lat, mający miejsce pomimo funkcjonowania w reżimie autorytarnym. Badania prowadzono poprzez prace terenowe, przeglądy literatury i udział w konferencjach.

Aby obserwować działalność pekińskich ruchów ochrony praw właścicieli domów, badacze wzięli udział w kluczowych wydarzeniach organizowanych przez Pekiński Komitet Stowarzyszeń Właścicieli Domów, Instytut Sprawowania Rządów i Społeczności oraz inne organizacje strategiczne działające na rzecz ochrony interesów właścicieli domów. W Pekinie oraz prowincjach Hajnan i Syczuan przeprowadzono wywiady z liderami stowarzyszeń właścicieli domów i 15 przedstawicielami władz lokalnych.

Badacze przeanalizowali różnorodne kanały mediów społecznościowych używane przez stowarzyszenia właścicieli domów do budowania świadomości, angażowania podobnie myślących aktywistów i informowania o prowadzonych działaniach, na przykład protestach i demonstracjach.

Sformułowano też kilka rekomendacji skierowanych do kluczowych podmiotów z UE, mających na celu wspomaganie pokojowej transformacji i rozwoju chińskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Wyniki projektu i jego implikacje polityczne zaprezentowano na ośmiu konferencjach organizowanych przez samorządy, uniwersytety i organizacje pozarządowe. Opublikowano cztery artykuły w prestiżowych pismach naukowych.

Dzięki wysiłkom projektu POPULARPROTESTCHINA decydenci polityczni z Europy, Chin i Azji Wschodniej mogą lepiej zrozumieć klasę średnią, ruchy społeczne i lokalne mechanizmy demokratyczne w Chinach. Rządzący w całej Europie zyskają też możliwość dokładniejszego śledzenia przemian demokratycznych zachodzących w kraju, który jest drugim co do znaczenia partnerem handlowym UE.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Polityka, klasa średnia, prawa właścicieli domów, demokratyczne, Chiny, prawa obywatelskie, protest obywatelski
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę