Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Oddziaływania molekularne w skórze

Skóra stanowi zewnętrzną barierę odgradzającą organizm od środowiska oraz największy narząd czuciowy. Wyjaśnienie mechanizmu tych funkcji pomoże w projektowaniu środków farmakologicznych do leczenia bólu skóry.
Oddziaływania molekularne w skórze
Skóra pozyskuje ważne informacje oraz umożliwia odczuwanie mechanicznych, chemicznych i termicznych bodźców, jak również bólu czy swędzenia. Jest to możliwe dzięki gęstemu unerwieniu czuciowemu skóry, które odbiera i przekazuje bodźce zewnętrzne.

Proces ten jest regulowany przez liczne molekuły, w tym jonowe kanały związane z receptorami przejściowego potencjału (kanały TRP), które wykazują wysoką czułość na różne bodźce fizyczne i ligandy chemiczne. Kanały TRP odgrywają rolę w odczuwaniu temperatury, bólu i swędzenia oraz stanowią interesujące cele dla leków, szczególnie leków przeciwbólowych.

Głównym celem finansowanego przez UE projektu TRPM3 IN SKIN (Cellular regulation of transient receptor potential melastatin 3 (TRPM3) and its role in skin sensation) było zbadanie TRPM3, mniej znanego członka melastatynowej podrodziny kanałów TRP. Naukowcy starali się wyjaśnić, jak dochodzi do regulacji TRPM3 na poziomie molekularnym i komórkowym i jak wpływa to na jego rolę względem funkcji czuciowych skóry.

Przy użyciu licznych metod badawczych członkowie konsorcjum odkryli, że błonowe lipidy — fosfoinozytole — są niezbędne do funkcjonowania TRPM3. Bodźce zewnętrzne, aktywujące fosfolipazę C poprzez inne receptory, dokonują inhibicji funkcji TRPM3 poprzez rozkład fosfoinozytoli. Powyższy proces można odwrócić za pomocą ATP.

Ważnym osiągnięciem projektu było wyjaśnienie nowego mechanizmu funkcjonowania TRPM3, polegającego na otwieraniu alternatywnych porów przenikania jonów. Doświadczenia na zwierzętach wskazują, że ten mechanizm aktywacji może spowodować "zwarcie" TRPM3 i wręcz nasilić pojawiający się ból. Ponadto badacze odkryli, że lek immunosupresyjny rapamycyna aktywuje inny, wrażliwy na zimno kanał TRP, zwany TRPM8, co stwarza nowe możliwości interwencji farmakologicznej.

Reasumując, odkrycia uczestników projektu dostarczyły fundamentalnej wiedzy o roli i mechanizmie działania kanałów jonowych w skórze. Pomoże to w wyjaśnieniu udziału tych molekuł w stanach patologicznych, w których dochodzi do zaburzenia odczuwania, jak również w zaprojektowaniu leków skierowanych przeciwko TRPM3 do zastosowania w leczeniu bólu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Skóra, przeciwbólowy, ból, świąd, kanały TRP, cele leków, TRPM3, rapamycyna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę