Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Racjonalne projektowanie związków biologicznie czynnych

Związek chemiczny jest biologicznie czynny, jeśli wywiera korzystny bądź niekorzystny wpływ na żyjące organizmy. Racjonalne, tj. nakierowane na funkcjonalność, metody syntezy organicznej umożliwią tworzenie nowych związków o potencjalnie terapeutycznych właściwościach.
Racjonalne projektowanie związków biologicznie czynnych
Głównym celem finansowanego przez UE, międzynarodowego projektu reintegracyjnego im. Marie Skłodowskiej-Curie BIOACTIVECPDS (Biologically active organic compounds interacting with adenine-binding proteins) było stworzenie twórczego zespołu badawczego, posiadającego wiedzę ekspercką z zakresu syntezy związków biologicznie czynnych. Równocześnie stworzono niezbędne laboratorium syntez i zatrudniono w nim naukowców do prowadzenia jakościowych badań przesiewowych nowo stworzonych związków.

Farmakofor to suma sterycznych i elektronowych właściwości, koniecznych do optymalnych oddziaływań molekularnych ze specyficznymi celami biologicznymi i wyzwolenia odpowiedzi biologicznej. Model farmakoforu wyjaśnia, jak strukturalnie różne ligandy mogą wiązać się do wspólnego miejsca receptorowego. Modele farmakoforów, umożliwiając wirtualne projektowanie i badania przesiewowe ligandów, pomogły w identyfikacji nowych ligandów, które mogą się wiązać z danymi miejscami docelowymi.

Badacze użyli kilku farmakoforów, które mogły być potencjalnie odpowiednimi związkami zastępczymi dla motywu pirazolo[1,5-a]pirymidyny, molekularnej struktury o specyficznej aktywności biologicznej. Ten motyw został poprzednio użyty w przypadku silnych i specyficznych inhibitorów kilku kinaz białkowych. Niektóre analogi okazały się nieaktywne, lecz te z podstawionymi furo[3,2-b]pirymidynami były inhibitorami odpowiednimi do dalszych badań.

Następnie stworzono nową metodologię uzyskiwania podstawień głównego farmakoforu w 3, 5, 6 oraz 7 pozycji. Badacze opracowali również nową metodę tworzenia pierścienia w celu syntezy rusztowania furo[3,2-b]pirydynowego. Praca ta umożliwiła identyfikację silnych inhibitorów niektórych kinaz, które są nowymi celami w leczeniu chorób nowotworowych i neurodegeneracyjnych. Złożono dwa wnioski patentowe, które obejmują tę klasę związków o specyficznej aktywności biologicznej.

Reasumując, stworzono produktywne laboratorium do projektowania i syntezy nowych związków biologicznie czynnych. Ponadto badacze nawiązali owocną współpracę z grupami badawczymi biologów na macierzystym uniwersytecie oraz poza granicami kraju.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Związek biologicznie czynny, synteza organiczna, farmakofor, inhibitor, kinaza białkowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę