Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Białe LEDy

Choć organiczne diody LED (OLED) są przyjazne dla środowiska i oszczędne, problemem pozostaje uzyskanie białego światła z takich źródeł. Naukowcy z UE wykorzystali obiecujące fosforyzujące materiały metaloorganiczne, cechujące się szeroką emisją obejmującą większość widma światła widzialnego.
Białe LEDy
Cyklometalowane kompleksy irydu(III) to prawdopodobnie najlepiej zbadana grupa fosforyzujących emiterów dla OLED. Wynika to z ich odpowiednich właściwości fotofizycznych — wysokiej fotoluminescencji, krótkiej żywotności wzbudzonego stanu trypletowego oraz przestrajalności emitowanej barwy w całym widmie widzialnym. Kompleksy takie są szeroko stosowane w monochromatycznych urządzeniach OLED. W przypadku białych OLED napotykane są jednak problemy ze stabilnością i wysokimi kosztami przetwarzania, co utrudnia ich wprowadzenie na rynek.

W ramach projektu MULTHIC (Multiphosphorescent emitters based on tris-heteroleptic iridium complexes) naukowcy pokonali te ograniczenia, opracowując nową rodzinę podwójnych fosforyzujących kompleksów irydu(III), które bezpośrednio emitują światło białe i nie wymagają łączenia kilku centrów emisji. Strategia ta koncentruje się wokół tris-heteroleptycznych kompleksów irydu, w których ligandy mogą przechodzić kontrolowaną deformację geometryczną w stanie wzbudzenia, a której efektem są dwa emitujące stany tripletowe.

Naukowcy opracowali metodę syntezy cyklometalowanych kompleksów irydu z N-heterocyklicznymi karbenami, fenyloimidazolami i pyrazolami, cechująca się bardzo dobrą wydajnością. W efekcie przygotowano tris-heteroleptyczne kompleksy irydu z pierwszym pasmem fosforyzującym poniżej 500 nm i drugim około 600 nm.

Rezultaty omawianych badań otwierają możliwości tworzenia białych emiterów z pojedynczym centrum, pokonujących ograniczenia związane z przesunięciem barw. Po połączeniu dwóch centrów emitujących, jedno z nich zazwyczaj ulega degradacji szybciej niż drugie, a w urządzeniu świetlnym dochodzi do przesunięcia barw. Opracowanie białych źródeł OLED będzie bardzo przydatne dla dziedziny oświetlenia półprzewodnikowego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Światło białe, OLED, cyklometalowany iryd, fosforyzujący, oświetlenie półprzewodnikowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę