Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowatorskie terapie zwyrodnienia siatkówki

Europejscy badacze tworzą nowe metody hamowania angiogenezy, które mogą być wykorzystane do leczenia zwyrodnienia siatkówki.
Nowatorskie terapie zwyrodnienia siatkówki
Związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) jest chorobą siatkówki, charakteryzującą się utratą widzenia w polu centralnym z powodu tworzenia się nowych naczyń. Dlatego też istniejące terapie mają na celu zahamowanie zlokalizowanej neowaskularyzacji poprzez inhibicję czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF). Aczkolwiek często konieczne jest powtórne leczenie, jako że zjawisko to zachodzi ponownie.

Jest w związku z tym istotne zbadanie alternatywnych celów molekularnych w poszukiwaniu skutecznych terapii AMD, zdolnych również do przezwyciężenia potencjalnej oporności względem metod nacelowanych na VEGF. W tym kontekście, uczestnicy finansowanego przez UE projektu ANGIOBLOCK (Testing a novel target for anti-angiogenesis therapy in the eye) postanowili przebadać rolę angiogenicznego receptora neuropiliny 1 (Nrp1), jako potencjalnego celu do zmniejszania neowaskularyzacji podczas AMD.

Badacze wygenerowali transgeniczne myszy z brakiem Nrp1 w komórkach śródbłonka i za pomocą diody laserowej indukowali uszkodzenie siatkówki. Zmiany chorobowe in vivo śledzono z maksymalną rozdzielczością i dokładnością, dzięki użyciu analizy częstotliwościowej optycznej tomografii koherencyjnej. Zaobserwowano, że zmiany chorobowe u myszy z wyłączonym genem Nrp1 miały mniejszy zakres i objętość w porównaniu do próby kontrolnej.

Reasumując, obserwacje uczestników projektu ANGIOBLOCK wskazują, że Nrp1 stanowi wartościowy cel inhibicji neowaskularyzacji w przypadku AMD, stanowi więc alternatywną metodę terapeutyczną. Odkrycie to jest użyteczne dla przemysłu okulistycznego, jako że rozpuszczalny Nrp1 może służyć zgromadzeniu VEGF w miejscach chorobowo zmienionych i leczeniu pacjentów, którzy nie odpowiadają na standardową terapię.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zwyrodnienie siatkówki, związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej, neowaskularyzacja, VEGF, Nrp1
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę