Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

RETROMER — Wynik w skrócie

Project ID: 277078
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Cargo związane z chorobami i jego transport w komórce

Transport wsteczny, czyli przenoszenie białek i lipidów przez pęcherzyki wewnątrz komórki i układów błon, jest niezbędny do wielu funkcji komórki. Niedawno uzyskano dowody na związek tego procesu ze schorzeniami tak różnorodnymi, jak choroba Alzheimera i wirusowe zapalenie wątroby typu C.
Cargo związane z chorobami i jego transport w komórce
W formowaniu wewnętrznych pęcherzyków (endosomów) w cytoplazmie — endocytozie niezależnej od klatryny — uczestniczy kilka komórkowych białek powierzchniowych, które ulegają internalizacji. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu RETROMER (The mechanism of retrograde trafficking by retromer) badali, jak zorganizowane są białka cargo, jak błony zakrzywiają się, aby uformować wgłębienia, które stają się endosomami, i jak jest inicjowany cały proces.

Badacze odkryli, że wiążące węglowodany białko galektyna-3 (Gal3) uruchamia proces formowanie się nośników niezależnych od klatryny (CLIC). Proces ten wymaga również glikosfingolipidu (GSL) do tworzenia klasterów i zakrzywiania błony.

Gal3 reaguje z określonym zestawem białek cargo. Co interesujące, analiza różnych galektyn pokazała, że każda ma swój własny profil, i że istnieją różne populacje CLIC, używające tego samego mechanizmu.

Wyniki badania RETROMER, dotyczącego roli Gal3 w transporcie wstecznym, opublikowano w Nature Cell Biology. Artykuł dotyczący związku między Gal3 a GSL został przedłożony do publikacji w PLOS ONE.

GSL są ewolucyjnie konserwatywne i występują zarówno u bakterii, grzybów i roślin, jak i we wszystkich typach komórek ssaków. Jako komórkowe receptory patogenów i molekuł patogennych są one niezwykle ważne w adhezji, migracji i sygnalizacji komórkowej. Określenie, jak GSL regulują te funkcje, może prowadzić do stworzenia metod terapeutycznych, wpływających na błony i transport związanego z chorobą cargo.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Choroba, cargo, transport wsteczny, endocytoza niezależna od klatryny, Gal3, GSL
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę