Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EOPOWER — Wynik w skrócie

Project ID: 603500
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Szwajcaria

Marketing i rozwijanie potencjału pomagają w promowaniu produktów i usług z zakresu obserwacji Ziemi

Użytkownicy końcowi, szczególnie z krajów rozwijających się, mogą nie być zaznajomieni z produktami i usługami z zakresu obserwacji Ziemi (EO), przeznaczonymi do zastosowań z dziedziny ochrony środowiska, ani też z korzyściami, jakie wiążą się z ich stosowaniem. Świadomość na temat zalet tych produktów i usług powinna zwiększyć się dzięki pewnej unijnej inicjatywie.
Marketing i rozwijanie potencjału pomagają w promowaniu produktów i usług z zakresu obserwacji Ziemi
Wykorzystując wyniki działań marketingowych oraz synergie płynące z wcześniejszych i aktualnych inicjatyw z zakresu EO, w tym w szczególności projektu GEONETCAB, uczestnicy inicjatywy EOPOWER (Earth observation for economic empowerment), finansowanej ze środków UE, starali się zaznajomić nowe grupy użytkowników końcowych z produktami i usługami EO. Chodziło o to, by zwiększyć ich możliwości dzięki działaniom promocyjnym i budującym potencjał.

W ramach projektu EOPOWER opracowano metodę oceny skutków szeregu wybranych rozwiązań EO, takich jak zastosowania oraz działania informacyjne, tworzące sieci współpracy i promocyjne. Umożliwia ona też ocenę potencjału biznesowego i wkładu w Globalny System Systemów Obserwacji Ziemi w całym łańcuchu innowacji, jak również analizę czynników utrudniających poprawę sytuacji.

Metodę oceny zastosowano następnie w kilku regionach: w Czechach, Polsce, na Słowacji, w Turcji i krajach tureckojęzycznych, w regionie Bałkanów i Morza Czarnego, Ameryce Łacińskiej, na Ukrainie oraz w krajach Afryki Południowej i francuskojęzycznych krajach afrykańskich.

Opracowano materiały szkoleniowe z zakresu zastosowań środowiskowych EO w kontekście rozwoju gospodarczego, przeznaczone dla praktyków, decydentów i społeczności lokalnych. Partnerzy projektu zajęli się opracowywaniem kursów i programów szkoleń i przygotowali ramy koncepcyjne dotyczące certyfikacji kursów dla początkujących, jak i zaawansowanych.

Powstały w ramach projektu GEONETCAB portal internetowy GEOCAB udoskonalono, zaktualizowano i rozszerzono, aby objął takie zasoby, jak projekty, narzędzia metodologiczne, techniki i organizacje szkoleniowe w poszczególnych regionach.

Dzięki projektowi EOPOWER powstały skuteczne metody do praktycznego wykorzystywania EO w celu tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Dotarto do nowych użytkowników końcowych z wielu regionów, którzy wcześniej nie byli świadomi potencjału EO. Już wkrótce rozwiązania EO mogą zacząć być z powodzeniem stosowane na całym świecie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Obserwacja Ziemi, zastosowania środowiskowe, wzmocnienie pozycji gospodarczej, Globalny System Obserwacji Ziemi, metoda oceny skutków
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę