Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe narzędzie do oceny danych dotyczących ostrości widzenia pochodzących z protezy siatkówki

W ciągu ostatniej dekady wiele wysiłku poświęcono tworzeniu urządzeń z dziedziny protetyki wzroku, które pomagają przywracać wzrok osobom niewidomym. Znacznie mniej czasu poświęcono jednak znalezieniu dopuszczalnych procedur oceny funkcjonalności różnych technologii implantacji narządu wzroku i maksymalizacji korzyści sztucznego widzenia.
Nowe narzędzie do oceny danych dotyczących ostrości widzenia pochodzących z protezy siatkówki
Przywrócenie niewidomym wzroku za sprawą bionicznego oka od dawna pobudza aspiracje naukowców. Celem implantu jest dostarczanie pacjentom informacji wizualnych poprzez elektryczną stymulację neuronów w siatkówce. Przeprowadzono szereg prób klinicznych, by przetestować bezpieczeństwo i skuteczność urządzeń z dziedziny protetyki wzroku, dowodząc, że korzystanie z nich nie budzi żadnych zastrzeżeń pod względem bezpieczeństwa. Jednak każdorazowo prowadzone są inne procedury, przez co porównanie różnych urządzeń przysparza trudności.

Celem projektu VISUAL PROSTHESIS (Visual prosthesis: From clinical trials to the psychophysics lab and back) było rozwiązanie tego problemu poprzez opracowanie nowatorskiego symulatora do oceny danych dotyczących ostrości widzenia dostarczanych w wyniku badania wzroku.

Symulacja polega na umieszczeniu na okularach maleńkiej kamery cyfrowej, przełożenie obrazów wykonanych przez kamerę na dane, a następnie przesłanie ich do komputera. Oprogramowanie symulatora pobiera próbki obrazów, aby dopasować rozdzielczość protezy siatkówki. Rozmazuje także obraz dla zapewnienia dokładniejszej percepcji widzenia pacjenta.

Testy ostrości widzenia są z zasady pomiarami ilościowymi wykorzystywanymi do oceny skuteczności i opłacalności terapii i procedur okulistycznych mających poprawiać i przywracać wzrok. Dzięki zastosowaniu tego nowatorskiego symulatora, badacze ocenili, czy i w jakich warunkach mierzony poziom ostrości widzenia jest rzeczywistym wskaźnikiem dowodzącym, że proteza wzroku dostarcza ukształtowany obraz.

Korzystając z symulatora w różnych warunkach nieostrości, zespół odkrył, że specjalistyczne wykresy badania wzroku, jak np. Landolt C, nie dostarczają spójnych danych na temat ostrości widzenia. Gdy rozdzielczość jest ograniczona, mózg osoby widzącej potrafi lepiej zintegrować gładkie, rozmazane obrazy względem wyrazistych danych składających się z pikseli. Ruchy głowy i oczu pomagają mózgowi zdobyć informacje wizualne z różnych lokalizacji i poprawić ich wykrywalność.

Badacze przyjrzeli się także, w jaki sposób ruchy oczu mogą wpływać na protezę siatkówki. Wyniki uzyskane od dwóch badanych pokazały, że znacznie łatwiej jest zlokalizować cel, używając w tym celu ruchów oczu niż ruchów głowy.

Testy oceniające korzyści stosowania protez siatkówki powinny skupiać się na używalności tych urządzeń w życiu codziennym. Badacze doszli do wniosku, że oceny powinny skupiać się na zadaniach lokalizacyjnych, które są główną korzyścią obecnych protez siatkówki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ostrość widzenia, proteza siatkówki, proteza wzroku, wzrok, lokalizacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę