Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CODIP — Wynik w skrócie

Project ID: 330156
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Dogłębne zrozumienie czynników wpływających na chorobę psychiczną

Schizofrenia i choroba afektywna dwubiegunowa to dwa poważne zaburzenia psychiczne o negatywnych następstwach społeczno-gospodarczych. W ramach unijnej inicjatywy wykorzystano innowacyjne metody umożliwiające ich wczesne wykrywanie i leczenie.
Dogłębne zrozumienie czynników wpływających na chorobę psychiczną
Wiele danych wskazuje na genetykę jako czynnik odgrywający ważną rolę w obu tych zaburzeniach. Jednak procesy fizjologiczne, podczas których zaburzenia te się rozwijają oraz związane z nimi przyczyny nie zostały w pełni poznane.

Zespół projektu CODIP (Cortical disorganisation in psychosis. Neurophysiological, clinical and genetic factors), finansowanego ze środków UE, posłużył się innowacyjnymi technikami neurofizjologicznymi, by rzucić światło na tajemnicze okoliczności obu tych chorób.

Aby zrealizować swoje założenia, zespół CODIP zidentyfikował biomarkery (cechy charakterystyczne) wadliwej łączności sieci neuronowych, które znamionują psychozę, wykorzystując metody neurofizjologiczne i neuropsychologiczne. Następnie biomarkery te zastosowano w badaniach związków genetycznych, by lepiej zrozumieć mechanizmy prowadzące do wystąpienia choroby.

Łącznie 300 rodzin z historią chorób psychicznych oraz ich 220 zdrowych psychicznie krewnych pierwszego stopnia wzięło udział w eksperymentach o szerokim spektrum. Badacze korzystali głównie z coraz bardziej popularnej metody znanej jako dynamiczne modelowanie przyczynowe (DCM), aby zidentyfikować nowe cechy wadliwej łączności sieci neuronowych, a następnie wykorzystać je jako fenotypy dla związków genetycznych. Te biomarkery połączeń synaptycznych w mózgu mogą potencjalnie posłużyć do wczesnego wykrywania psychozy i jej leczenia. Badacze przyjrzeli się także genom kandydującym, wykonując rozległe analizy genotypu dotyczące całego genomu.

Przy użyciu metody DCM partnerzy projektu wytypowali i przeanalizowali kilka hipotetycznych modeli łączności, których wyniki opublikowano w czasopismach naukowych i zaprezentowano podczas konferencji międzynarodowych i sympozjów.

Projekt CODIP rzucił nowe światło na mechanizmy wewnętrzne dwóch ważnych chorób psychicznych. Wyniki mogą pomóc naukowcom opracować bezpieczniejsze i bardziej skuteczne metody leczenia w przyszłości.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Choroba psychiczna, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, dezorganizacja korowa, psychoza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę