Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Tam, gdzie spotykają się islamska moda i polityka

W kraju rozdartym między Wschodem a Zachodem kwestia przynależności jest manifestowana na różne sposoby, w tym poprzez modę. W ramach unijnego projektu przyglądano się materializacji polityki przynależności.
Tam, gdzie spotykają się islamska moda i polityka
Turcja jest krajem, w którym wschodni i zachodni styl życia łączą się ze sobą. Z jednej strony jest to kraj w przeważającej mierze muzułmański, z drugiej natomiast ubiega się o członkostwo w UE. W ostatnich latach jednakże rządząca partia o korzeniach islamskich przyczynia się do szerzenia bardziej konserwatywnych form religijności.

Islamska moda musi odnajdywać się między światem zachodnim i wschodnim, co przejawia się między innymi wyborami dotyczącymi tego, czy należy zasłaniać twarz oraz czy ubiór ma być nowoczesny czy tradycyjny, modny lub religijny. Mimo żywych dyskusji, branża islamskiej mody rozkwita, przystosowując się do wymagań modnego, skromnego stroju.

W projekcie ISLAMICFASHION (Islamic fashion and the politics of belonging in contemporary Turkey) analizowano debaty i instytucjonalizację, a także innowacyjność w projektowaniu islamskiej mody. Badano również argumenty przemawiające za i przeciwko modzie islamskiej.

Prace terenowe objęły zbieranie danych jakościowych, w tym podczas obserwacji imprez modowych różnego rodzaju. W Stambule badacze przeprowadzili wywiady z projektantami, osobami piszącymi o modzie, producentami i konsumentami. Następnie zgromadzone dane przeanalizowano, a wyniki tych prac przedstawiano za pośrednictwem publikacji, konferencji i warsztatów w Turcji i UE.

Owocem omawianego projektu jest przedstawienie dwoistości mody islamskiej oraz zmian zachodzących w ostatnich latach w Turcji. W obrazie tym uwidaczniają się aktualne dyskusje społeczne i polityczne. Badania zostaną opisane w książce oraz w artykułach, które ukażą się na łamach czasopism naukowych. Prace te rzucą nowe światło na modę islamską, jak również na znaczenie polityki przynależności we współczesnej Turcji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Turcja, moda islamska, polityka przynależności
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę