Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GENE — Wynik w skrócie

Project ID: 328695
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niderlandy

Celowanie w naczynia krwionośne guza

Wzrost guza można zahamować, blokując dopływ krwi do niego. Odkrycie nowych celów w naczyniach krwionośnych guza może pomóc w stworzeniu specyficznych leków przeciwnowotworowych.
Celowanie w naczynia krwionośne guza
Komórki guza potrzebują do wzrostu tlenu i składników odżywczych. W związku z tym guz indukuje formowanie nowych naczyń krwionośnych. Proces formowania nowych naczyń krwionośnych z istniejącego wcześniej unaczynienia zwany jest angiogenezą.

Obecnie w onkologii dostępnych jest kilka leków przeciwangiogennych. Większość z nich nakierowana jest na guzowe czynniki angiogenne, a ich skuteczność jest często zmniejszona przez rozwój oporności na nie. Celem finansowanego przez UE projektu GENE (Genomic screening of the embryo for novel targets in the tumour endothelium) było znalezienie specyficznych markerów komórek śródbłonka, który wyścieła wnętrze naczyń krwionośnych guza, aby umożliwić dokładne nakierowanie na nie leków.

Zgodnie z hipotezą roboczą projektu geny czynne podczas rozwoju zarodka mogą być również aktywne w układzie naczyniowym guza. Badacze przeanalizowali pełen profil ekspresji genów w mysich zarodkach na różnych etapach rozwoju, jak również w śródbłonkowych komórkach guza. Jako odniesienia do identyfikacji genów specyficznych dla zarodków użyto tkanek dorosłej myszy.

Badania przesiewowe umożliwiły identyfikację 24 potencjalnie docelowych genów, które charakteryzowały się 100 razy wyższą ekspresją w guzowych komórkach śródbłonka niż w tkankach dorosłej myszy. Badacze zwalidowali ekspresję tkankową 10 najbardziej obiecujących genów białek zewnątrzkomórkowych.

Badanie prowadzone przez uczestników projektu GENE stanowi ważny etap wstępny w tworzeniu nowatorskich i potencjalnie bardzo skutecznych leków przeciwnowotworowych. Zidentyfikowane cele są specyficzne względem komórek śródbłonka guza, co minimalizuje ryzyko potencjalnie toksycznych działań niepożądanych i mutacji komórek guza w kierunku wariantów lekoopornych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Guz, naczynia krwionośne, leki przeciwnowotworowe, komórki śródbłonka, rozwój zarodkowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę