Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsze zrozumienie zagrożeń dla zdrowia powiązanych z substancjami chemicznymi w produktach

Naukowcy poczynili postępy w badaniu zagrożeń związanych z narażeniem ludzi na działanie substancji chemicznych zmniejszających palność obecnych w produktach używanych w gospodarstwie domowym.
Lepsze zrozumienie zagrożeń dla zdrowia powiązanych z substancjami chemicznymi w produktach
Substancje chemiczne zmniejszające palność są wykorzystywane w produktach codziennego użytku (takich jak urządzenia elektroniczne i meble) oraz w materiałach budowlanych (np. izolacji budynku) w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia pożaru. Ponieważ substancje chemiczne zmniejszające palność mogą przedostawać się z produktów do otaczającego środowiska, ważne jest, aby znać prawdopodobieństwo narażenia ludzi na ich działanie oraz związane z tym zagrożenia dla zdrowia.

To właśnie było celem finansowanego ze środków UE projektu INFLAME (Indoor contamination with flame retardant chemicals: Causes and impacts). Ponadto zespół projektu INFLAME skupiał się na prowadzeniu programu szkoleniowego, w ramach którego 14 badaczy rozpoczynających karierę zdobyło wysokie kwalifikacje.

Naukowcy opracowali nowe metody analityczne w celu pomiaru stopnia, w jakim substancje zmniejszające palność przedostają się z zabawek, mebli i urządzeń elektronicznych do powietrza otoczenia i kurzu. Zespół projektu opracował modele przewidywania ruchu substancji zmniejszających palność w pomieszczeniach i potwierdził, że wentylacja może prowadzić do przedostawania się substancji chemicznych na zewnątrz i do łańcucha pokarmowego.

Jednym z osiągnięć naukowych zespołu projektu INFLAME było odkrycie, że najwyższe ryzyko przeniesienia występuje w przypadku kurzu, np. gromadzącego się na telewizorze. Zespół projektu wykazał również, że ryzyko skażenia zwiększa się wraz z narażeniem oraz że najbezpieczniejszą metodą testowania jest pobieranie próbek włosów.

Wyniki projektu mogą przysłużyć się decydentom poprzez zapewnienie bezpieczniejszych podejść do spełniania wymogów bezpieczeństwa pożarowego i oceny ryzyka istniejących i nowo opracowanych substancji chemicznych. Ponadto projekt INFLAME przyniesie korzyści branży przemysłowej dzięki zapewnieniu bardziej szczegółowych danych na temat zanieczyszczenia substancjami zmniejszającymi palność, co usprawni projektowanie produktów i pozwoli na zminimalizowanie przedostawania się tych środków do organizmu ludzkiego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zdrowie, narażenie człowieka, środki zmniejszające palność, substancje chemiczne, zanieczyszczenie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę