Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Obserwacje ptaków w Kenii

Zespół europejskich badaczy odnowił badanie kenijskich ptaków przeprowadzone w latach 80. ubiegłego wieku oraz system zapisu dzięki pomocy setek ornitologów amatorów, którzy dostarczyli blisko 63 000 obserwacji ornitologicznych. Aby ułatwić szybkie utrwalanie i analizowanie danych, badacze stworzyli aplikację na system Android, które stanowi potężne narzędzie wspomagające ochronę przyrody.
Obserwacje ptaków w Kenii
Ptasi atlas opracowany przez ornitologów w Kenii około 30 lat temu posłużył za punkt odniesienia dla podobnego, jednak bardziej szczegółowego pod względem przestrzennym współczesnego badania. Porównanie dwóch okresów ukazuje zmiany w perspektywie długofalowej, pomagając zidentyfikować priorytety w zakresie ochrony.

Celem finansowanego przez UE projektu BIRD ATLAS (The compilation of a second generation 'web-based' ornithological atlas for Kenya) było przeprowadzenie drugiego badania ornitologicznego w lepszej rozdzielczości. Ponieważ jednak badania terenowe są czaso- i pracochłonne, wykorzystano podejście oparte na pomocy ornitologów amatorów. Analiza modelowania niszy skupiła się na kluczowych gatunkach w poszczególnych kategoriach, na przykład na głównych drapieżcach, gatunkach zagrożonych i gatunkach wymagających specyficznego środowiska życia. Opracowano ponadto interaktywną platformę sieciową przeznaczoną do udostępniania informacji.

Zespół, w tym ponad 500 naukowców amatorów, zbadał 337 kwadratów sieci i wprowadził blisko 63 000 zapisów z obserwacji ornitologicznych. Pod koniec trwania projektu w 2015 r. około 118 ornitologów amatorów wciąż aktywnie tworzyło zapisy. Dane uporządkowano za pośrednictwem strony internetowej projektu.

Naukowcy opracowali nową aplikację mapującą do użycia na urządzeniach mobilnych w systemie Android. Aplikacja ta pomaga w lokalizacji określonych kwadratów sieci, a także automatyzuje listy ptaków dla każdego z nich.

Uczestnicy badania skoordynowali działania społeczności, tworząc grupę w serwisie Facebook. Zespół powołał także program regionalnych ambasadorów, aby ułatwić koordynację działań w każdym regionie i wspomóc przeglądanie mapy występowania ptaków.

W ramach projektu przeprowadzono także szkolenie dla badaczy poświęcone technikom modelowania niszy.

Do innych dokonań projektu zaliczyć można artykuły w gazetach i czasopismach. Badacze przewidują, że powstanie także kilka publikacji w czasopismach branżowych.

W ramach projektu BIRD ATLAS uzyskano dane na temat długofalowych trendów dotyczących populacji kenijskich ptaków. Informacje te są przydatnym źródłem dla inicjatyw w zakresie ochrony przyrody oraz procesu podejmowania decyzji, zwiększając ich efektywność.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Atlas ptaków, Kenia, ochrona, ornitolodzy amatorzy, modelowanie niszy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę