Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Literatura kameruńska

W ramach jednego z badań UE zajęto się aspektami społecznymi i politycznymi literatury anglojęzycznej Kamerunu. Prace projektu zaowocowały monografią i innymi publikacjami definiującymi nowe ramy krytyczne z wykorzystaniem różnych dziedzin humanistycznych.
Literatura kameruńska
Kamerun to państwo w Afryce Zachodniej, współcześnie obejmujące tereny będące niegdyś koloniami brytyjskimi i francuskimi. Językami nauczania są francuski i angielski, a pomimo faktycznej dominacji francuskiego istnieją znaczące zbiory lokalnej literatury anglojęzycznej.

Za cel finansowanego ze środków UE projektu CAMLIT (Perpetuating Cameroon Anglophone literature: a critical reading of selected works) przyjęto przeprowadzenie analizy krytycznej dzieł 18 pisarzy anglojęzycznych. Analizy dotyczyły różnorodnych aspektów społeczno-kulturowych, ekonomicznych i politycznych, które wyróżniają literaturę anglojęzycznych pisarzy kameruńskich wśród literatury kameruńskiej w języku angielskim. Wśród badanych gatunków nie zabrakło dramatu, poezji i prozy. Dodatkowym celem było odniesienie korpusu twórczości kameruńskiej do literatury afrykańskiej i europejskiej.

Wszystkie cele projektu zostały osiągnięte. Z głównych wyników należy wymienić opracowanie rękopisu monografii oraz siedem artykułów opublikowanych i trzy w przygotowaniu. Publikacje wykazały, że literatura anglojęzycznych Kameruńczyków zalicza się do twórczości postkolonialnej, wnosząc przy tym znaczący wkład w analizę współczesnych zagadnień lokalnych. Badania pozwoliły wprowadzić szersze podejścia krytyczne do analizy bardziej różnorodnych tekstów. W nowych podejściach uwzględniono szereg aspektów społeczno-kulturowych, w tym historiograficzne, psychologiczne, językowe i filozoficzne.

W ramach projektu CAMLIT dowiedziono wartości anglojęzycznej literatury kameruńskiej i wykazano, że wnosi ona znaczący wkład w budowanie świadomości międzykulturowej, społecznej i politycznej. Zrealizowane prace wspomogą podnoszenie jakości badań międzynarodowych i poszerzanie ich zakresu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kamerun, anglojęzyczne, literatura, krytyczne, społeczno-kulturowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę