Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Unikalna rola komórek immunologicznych w czasie ciąży

Wywodzące się z układu odpornościowego komórki NK (naturalni zabójcy) mogą zabijać komórki zainfekowane lub nowotworowe bez uprzedniego uczulania. Europejscy naukowcy badali unikalną rolę macicznego podzestawu tych komórek podczas ciąży.
Unikalna rola komórek immunologicznych w czasie ciąży
Ciąża u kręgowców charakteryzuje się współistnieniem dwóch genetycznie odrębnych organizmów. Podczas jej trwania komórki łożyska dokonują niejako "inwazji" na tkanki i naczynia krwionośne matki. Komórki NK występują w macicy w dużej obfitości, lecz te tak zwane maciczne NK (uNK) są zaskakująco słabymi zabójcami. W ramach finansowanego przez UE projektu NK IN PREGNANCY (Impact of natural killer cells on fetal and placental development) naukowcy badali rolę komórek uNK na styku tkanek matki i płodu oraz ich wpływ na rozwój łożyska i płodu.

W pierwszym etapie projektu, przy użyciu mysiego modelu badacze zidentyfikowali NK i inne podzestawy wrodzonych komórek limfoidalnych (ILC) w ciężarnej macicy. Odkryto, że w ścianie macicy przeważają tak zwane tkankowe rezydentne komórki NK (trNK), podczas gdy konwencjonalne komórki NK (cNK) występują liczniej w silnie ukrwionej błonie śluzowej macicy (doczesnej). Mimo to w doczesnej nie występują podtypy ILC, takie jak ILC2 czy też ILC3. Co interesujące, czynnik jądrowy, interleukina-3 (NFIL3), będący kluczowym czynnikiem transkrypcyjnym dla wszystkich mysich ILC, nie był wymagany do rozwoju trNK, ILC1 i ILC3.

Interferon gamma (IFNg) produkowany przez komórki uNK odgrywa istotną rolę w remodelowaniu tętnicy spiralnej macicy i zapewnianiu optymalnego zaopatrzenia płodu w tlen i składniki odżywcze. Niekompletne remodelowanie wiąże się z powikłaniami ciąży, w tym stanem przedrzucawkowym, poronieniem nawykowym i upośledzonym wzrostem płodu. Analiza profili cytokinowych podzestawów komórek ILC oraz uNK pokazała, że ILC1 oraz komórki trNK i cNK produkują IFNg.

Reasumując, uczestnicy tych badań, bazując na mysim modelu, po raz pierwszy scharakteryzowali rolę cNK, trNK i innych podtypów ILC w ciąży. Odkrycia te wspierają badania z tej szybko rozwijającej się dziedziny i dostarczają informacji przekładających się na zastosowania w leczeniu zaburzeń ciąży u ludzi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ciąża, komórki NK, NFIL3, IFNg
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę