Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

STOPP Vehicles — Wynik w skrócie

Project ID: 330574
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Szwajcaria

Dostarczanie leku uczmy się od bakterii

Na przestrzeni lat badania w dziedzinie dostarczania leków przeszły długą drogę. Uczestnicy badania STOPP VEHICLES wykorzystali szlak toksyn bakteryjnych do dostarczenia leków w obrębie komórki.
Dostarczanie leku uczmy się od bakterii
Zoptymalizowano nośniki leków, nakierowując je na specyficzne komórki, w celu zminimalizowania potencjalnych działań niepożądanych. Kolejnym wyzwaniem jest zaprojektowanie nośników, które mogą dostarczać leki bezpośrednio do określonych organelli komórkowych, z pominięciem szlaku degradującego.

Jedną ze strategii jest naśladowanie aktywności toksyn bakteryjnych, np. toksyny cholery. Wiąże się ona z gangliozydowymi receptorami GM1 na powierzchni komórki i jest internalizowana poprzez szlaki endocytarne. Następnie przechodzi szlakiem wstecznym do retikulum endoplazmatycznego.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu STOPP VEHICLES (Specific targeting of organelles using peptide-polymer vehicles) użyli uprzednio zidentyfikowanych, małych sekwencji peptydów, które łączą się z tymi receptorami GM1. Korzystając z literatury, badacze dokonali syntezy trzech najbardziej obiecujących sekwencji wiążących GM1 i zbadali ich cytotoksyczność, powinowactwo względem receptorów GM1, szlaki wychwytu i transport wewnątrzkomórkowy.

Wyniki pokazały, że peptydy te zostały zinternalizowane głównie poprzez połączenie endocytozy zależnej od klatryny i pinocytozy, gromadząc się w lizosomach komórkowych. Aby zbadać ich możliwości dostarczania leku, naukowcy wykonali test bazujący na prezentacji krzyżowej modelowego antygenu komórkom dendrytycznym. Wyciągnięto wnioski użyteczne do wykorzystania reszt wiążących GM1 w prezentacji antygenu.

Reasumując, obserwacje uczestników badania będą użyteczne w przyszłym tworzeniu nowatorskich nośników antygenowych. Właściwa prezentacja antygenu kompleksowi MHC klasy I wyzwala aktywację cytotoksycznych limfocytów T CD8+ i jest niezwykle ważna w tworzeniu skutecznych szczepionek. System celowania GM1 ma więc znaczenie dla ogólnoświatowych prac nad szczepionkami.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dostarczanie leku, bakterie, organelle, toksyna cholery, receptor GM1, endocytoza, komórki dendrytyczne, szczepionka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę