Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Działanie kwasu na listerię

Listeria to najbardziej zabójczy spośród patogenów żywności, ze śmiertelnością około 40%. Badacze unijni pracowali nad metodami zwalczania tej bakterii, wykorzystując jej naturalną wrażliwość na warunki kwasowe.
Działanie kwasu na listerię
Warunki kwasowe ograniczają wzrost listerii. Można je uzyskać stosując kwasowe środki odkażające i konserwanty, takie jak te używane w kuchni i przy produkcji żywności. Pierwszą linią obrony organizmu człowieka jest środowisko kwasowe żołądka.

Aby zwiększyć skuteczność i zakres wykorzystania kwasów przeciw temu patogenowi, uczestnicy projektu MONOGAD (Elucidating novel roles and mechanisms of the GAD system in stress resistance and virulence of listeria monocytogenes) zbadali jeden z silnych bakteryjnych układów oporności, dekarboksylazę glutaminianową (GAD).

Układ GAD zużywa kwasowe protony i dodaje je do glutaminianu, aby wytworzyć w ten sposób kwas γ-aminomasłowy. Wcześniejsze prace naukowców z projektu MONOGAD umożliwiły odkrycie systemu wewnętrznego GAD (ang. GADi) u listerii i jak działa on z zewnętrzną siecią zdarzeń biochemicznych GAD (ang. GADe).

Wyniki badania MONOGAD obaliły wcześniej utrzymywane teorie, zgodnie z którymi GAD miałaby chronić bakterie poprzez możliwości buforujące. Wyniki wskazują, że układ ochrony przed warunkami kwasowymi działa w wyniku zużywania protonów.

Szczep listerii EGD jest kwasooporny i uczestnicy projektu MONOGAD skupili się na jego biochemii, aby odkryć warunki, które sprzyjają lub przeciwdziałają tej oporności. EGD wykorzystuje GADi a nie GADe, ponadto w niektórych szczepach występują różne dekarboksylazy, które mogą wzmagać kwasooporność GADi.

Ponadto, dodany do określonej pożywki we wczesnej, stacjonarnej fazie wzrostu, układ GAD jest aktywowany przez dobre zaopatrzenie w aminokwasy, lecz nie przez zwiększoną aktywność GAD. Badano jako pożywkę m.in. kwasy kasaminowe, peptonowy agar sojowy oraz pepton tryptykazowy i proteozowy. Poszczególne aminokwasy nie aktywowały układu GAD, lecz zaobserwowano niski poziom aktywacji L-cysteiną, L-tryptofanem i chlorkiem sodu.

Uczestnicy projektu MONOGAD odkryli istotne szczegóły biochemii kwasoodpornych szczepów listerii, które mogą być użyte do zwalczania tego patogenu. Bakterie mogą wywołać nie tylko zakażenie przewodu pokarmowego i objawy grypy, lecz również zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Listerioza podczas ciąży może powodować przedwczesny poród lub wewnątrzmaciczne obumarcie płodu oraz poważne problemy u noworodków.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kwas, listeria, układ GAD, listeria EGD, listerioza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę