Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

NORMS4SRA — Wynik w skrócie

Project ID: 331472
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Samoorganizujący się system pomaga w tworzeniu ekologicznych rozwiązań i nie tylko

Rosnący popyt na rzadkie zasoby oznacza konieczność uczenia się i stosowania konwencjonalnych reguł, czyli norm. W ramach unijnej inicjatywy badano sposoby optymalnego projektowania i reprezentacji takich norm.
Samoorganizujący się system pomaga w tworzeniu ekologicznych rozwiązań i nie tylko
Celem projektu NORMS4SRA (Norm-governed self-organised systems for sustainable resource allocation) było opracowanie probabilistycznego, opartego na regułach modelu argumentacji, umożliwiającego analizowanie kierowanych przez normy, samoorganizujących się systemów w ramach dwóch kierunków badań.

Pierwszy kierunek badań dotyczył stworzenia modeli teoretycznych, dzięki którym agenty teoretyczne mogą przewidywać, w jaki sposób ludzie zachowywaliby się w określonych okolicznościach i w ramach konkretnej infrastruktury teoretycznej. W ramach drugiego kierunku opracowano operacyjne modele służące do budowania kierowanych przez normy samoorganizujących się systemów o określonych właściwościach.

Uczeni opracowali uwarstwiony model, w którym każda z sześciu warstw dotyczy różnych wymagań. Pierwsze dwie warstwy wykorzystują intuicyjną, opartą na regułach logikę argumentacji do usprawnienia komunikacji oraz do aktualizacji modeli badanych systemów. W trzeciej warstwie, w modelu argumentacji wykorzystano teorię prawdopodobieństwa, aby uwzględnić niepewność.

Czwarta warstwa uwzględnia aspekty dotyczące uczenia się, dzięki czemu agenty uczące się mogą być badane, a modele mogą uczyć się na podstawie faktów. Piąta warstwa koncentruje się na normach kontrolujących lub pojawiających się w społecznościach agentów uczących się. Szósta warstwa z kolei dotyczy społeczności, w których agenty kierują samymi sobą, korzystając z własnego doświadczenia przy podejmowaniu decyzji.

Badacze skonstruowali testowy uwarstwiony model wieloagentowy umożliwiający badanie populacji agentów opartych na normach. Pozwala on na szybkie prototypowanie i jednocześnie dokładną reprezentację modeli agentów, norm i przyczyn oraz przekazywanie ich do modelu. Model przetestowano, stosując go do alokacji zasobów oraz do sieci energetycznych.

Dzięki projektowi NORMS4SRA powstał model alternatywny dla aktualnie stosowanych modeli opartych na równaniach i teorii gier, umożliwiający prowadzenie analiz z dziedziny prawa i ekonomii. Pozwoli on na dokładniejsze poznanie złożonych systemów normalizacyjnych, pomagając tym samym prawodawcom w tworzeniu uregulowań odpowiednich dla osiągnięcia przyjętych celów.

Omawiany projekt ma też szersze implikacje dla społeczeństwa, dotyczące między innymi systemów prawnych nowej generacji, a także aparatów wnioskujących przeznaczonych do systemów Internetu Rzeczy, działających w oparciu o bieżące wzorce uczenia się zdarzeń i wyjaśniające zdarzenia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

System samoorganizujący się, normy, zrównoważona alokacja zasobów, model argumentacji, agent uczący się
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę