Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Sekwencjonowanie DNA jako metoda pomiaru stanu gleby

Naukowcy pogłębili wiedzę z zakresu dwóch powiązanych dziedzin — zmiany klimatu i ekologii mikroorganizmów glebowych.
Sekwencjonowanie DNA jako metoda pomiaru stanu gleby
Zmiana klimatu może wpływać na skład gatunkowy w obrębie społeczności mikroorganizmów, prowadząc do utraty bioróżnorodności. Jednak, pomimo ogromnie ważnej zależności między mikroorganizmami a dobrą kondycją ekosystemu, wciąż niewiele wiadomo o tego typu zmianach w ich populacji.

Mikroorganizmy przystosowują się szybciej do lokalnych warunków niż rośliny i inne większe organizmy, przez co są doskonałymi wskaźnikami umożliwiającymi monitorowanie zachodzących zmian. Dzięki wykorzystaniu stromych obszarów górskich, zmienność w glebie i temperaturze może posłużyć do symulacji potencjalnego wpływu spowodowanego zmianą klimatu na skład społeczności mikroorganizmów.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu MICROBS (Assessing the effects of climate change on soil ecosystem functioning using an established alpine microbial observatory) zastosowano sekwencjonowanie nowej generacji w celu zbadania wzorców różnorodności społeczności mikroorganizmów glebowych wraz z gradientem wysokościowym w reakcji na zmianę klimatu.

Na przestrzeni trzech lat naukowcy pobierali próbki na wysokości od 1500 do 2600 m n.p.m., wykorzystując sekwencjonowanie do profilowania społeczności prokariotycznych, grzybów i innych eukariontów mikrobiologicznych w tych społecznościach. Wyniki pokazują, że występowanie zarówno społeczności prokariotycznych, jak i grzybów było zależne od wysokości, a w związku z tym średniej temperatury rocznej.

Zespół MICROBS odkrył także, że różnorodność i struktura społeczności gatunków prokariotycznych, grzybów i eukariotycznych były ze sobą powiązane, co obrazuje ważną rolę interakcji między mikroorganizmami. Inne czynniki okazały się mieć bardzo istotny wpływ na strukturę społeczności, na przykład na równowagę węglowo-azotową, czy zmiany czasowe.

Mimo że w badaniu nie znaleziono bezpośredniego sposobu na wykorzystanie społeczności mikroorganizmów jako wskaźników zmiany klimatu, opracowane metody okazały się cenne. W rezultacie wyniki projektu MICROBS mogą bardzo przydać się przy projektowaniu i interpretacji przyszłych działań na płaszczyźnie między zmianą klimatu a ekologią mikroorganizmów glebowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Gleba, kondycja ekosystemu, zmiana klimatu, społeczności mikroorganizmów, grzyby, prokariotyczny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę