Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Automatyczne lądowanie na spadochronie

Naukowcy z UE opracowali systemy lądowania spadochronowego dla dwóch rodzajów małych statków powietrznych. Różne wersje oraz ich podsystemy okazały się skuteczniej działać czy to po aktywowaniu przez pilota, czy zdalnie.
Automatyczne lądowanie na spadochronie
Pewne niedawne wypadki lotnicze pokazują, że potrzebne są systemy spadochronów dla lekkich samolotów sportowych (LSA) i kapsuł Near Space (NSC). Systemy te zmniejszałyby prędkość maszyn podczas wytracania wysokości i zapobiegałyby rozbiciu się podczas lądowania jednostek o masie do 600 kg.

Finansowany ze środków UE projekt PARAPLANE (Development of a new steerable parachute system for rescue of small and medium size airplanes) miał na celu opracowanie, zbudowanie i przetestowanie takiego systemu. Koncepcja objęła sterowany spadochron oraz moduł sterowania i kontroli. System wytracania wysokości i lądowania dla LSA byłby umieszczony na pokładzie i aktywowany w sytuacji awaryjnej przez pilota. W przypadku NSC system kontrolowany byłby zdalnie ze stacji naziemnej.

Prace rozpoczęto od określenia wymagań dla konstrukcji sprzętu oraz testów doświadczalnych. Następnie porównano podobieństwa i różnice dotyczące użytkowania LSA i NSC. Porównanie to pozwoliło na opracowanie scenariusza sytuacji awaryjnej dla SLA, umożliwiającego niezawodne sterowanie w dowolnym miejscu. Scenariusz dla NSC był w większym stopniu uzależniony od uprzednio wybranego miejsca lądowania na znanym obszarze. Zespół zaprojektował i wyprodukował dwa różne systemy spadochronowe: jeden stanowił modyfikację istniejącej konstrukcji, a S2 był nowy.

Zaprojektowano i wyprodukowano też dodatkowe podsystemy, w tym rakietowy system uwalniania i elektryczny układ aktywacyjny. Na potrzeby oddzielnego modułu sterowania opracowano oprogramowanie dla naziemnej nawigacji i kontroli, autonomicznego sterowania oraz gromadzenia danych dotyczących lotu. Powstały też dwa rodzaje oprogramowania symulacyjnego.

Testy wszystkich systemów i komponentów przebiegły pomyślnie. Spadochrony zakwalifikowano do użytku z LSA i NSC o masie nieprzekraczającej 600 kg. Eksperymenty przeprowadzone podczas zdalnie sterowanego, autonomicznego lotu potwierdziły, że systemy te potrafią automatycznie wybierać odpowiednie miejsca do lądowania. Spadochrony sprawdziły się też w kierowaniu kontrolowanym wytracaniem wysokości obu jednostek latających.

Uczeni prezentowali wyniki swoich badań i ich zastosowania na licznych ogólnodostępnych warsztatach i konferencjach naukowych.

W ramach projektu PARAPLANE powstały nowe systemy bezpieczeństwa, które przyczynią się do zmniejszenia liczby ofiar wypadków dzięki możliwości kontrolowanego wytracania wysokości i uniknięcia rozbicia statku powietrznego. Ponadto omawiany projekt jest źródłem istotnych możliwości komercyjnych i technologicznych dla europejskich MŚP.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Spadochron, lekki samolot sportowy, kapsuły Near Space, wytracanie wysokości, ratownicze, PARAPLANE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę