Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ekonomia i lokalne systemy produkcyjne

Naukowcy z UE badali ekonomię europejskich lokalnych systemów produkcyjnych. Celem projektu było złagodzenie skutków kolejnych kryzysów gospodarczych, a wśród jego rezultatów można wymienić program wymiany obejmujący ponad 100 naukowców z krajów UE i innych państw.
Ekonomia i lokalne systemy produkcyjne
Termin "lokalne systemy produkcyjne" (LPS) odnosi się do indywidualnych stylów produkcji, różniących się znacząco w Europie i krajach stowarzyszonych. Choć istnieje wiele definicji LPS, nie sposób przecenić ich znaczenia dla europejskiego rozwoju regionalnego.

W ramach projektu FOLPSEC (Functioning of the local production systems in the conditions of economic crisis (comparative analysis and benchmarking for the EU and beyond)), finansowanego ze środków UE, badano ekonomiczne aspekty tego zagadnienia. Uczeni starali się pogłębić wiedzę teoretyczną na temat LPS i ułatwić stosowanie takich systemów w praktyce, co powinno pomóc uniknąć kryzysów w przyszłości. W tym celu zorganizowano program wymiany wiedzy.

Członkowie zespołu stworzyli inicjatywę z zakresu mobilności dla badaczy na wszystkich poziomach doświadczenia. Założeniem było rozwijanie współpracy między instytucjami i ułatwienie wymiany wiedzy w oparciu o stymulujące środowisko badawcze. 111 naukowców uczestniczyło łącznie w 239,27 osobomięsiącach wymiany, co stanowi 79,49% wartości przyjętej w projekcie.

Wspólne prace objęły 11 spotkań, 61 wizyt i 24 szkolenia. Owocem tych działań są trzy monografie, dwie antologie, 44 artykuły opublikowane na łamach czasopism naukowych w Słowacji, Rosji, na Ukrainie, w Niemczech i Polsce, a także dwie rozprawy doktorskie.

Zespół prowadził liczne działania informacyjne, obejmujące wkład naukowy w badaną dziedzinę oraz szereg artykułów w prasie lokalnej. Partnerzy zamieszczali też odnośne informacje, w tym zdjęcia i filmy wideo, na stronach internetowych.

Projekt FOLPSEC przyczynił się do dokładniejszego poznania ekonomii systemów LPS, co pomoże umocnić regionalny rozwój gospodarczy w Europie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Lokalne systemy produkcyjne, LPS, regionalne, rozwój, ekonomia, FOLPSEC
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę