Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

RELATE — Wynik w skrócie

Project ID: 264840
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niemcy

Młodzi naukowcy rozwijają technologie chmury obliczeniowej

Nowa europejska sieć szkoleniowa umożliwia młodym naukowcom tworzenie aplikacji działających chmurze.
Młodzi naukowcy rozwijają technologie chmury obliczeniowej
Młodzi uczeni chętnie tworzą innowacyjne produkty i usługi IT, w tym także w obszarze opartych na usługach aplikacji chmury. W tym kontekście, w ramach projektu RELATE (Trans-European Research Training Network on Engineering and Provisioning of Service-Based Cloud Applications), finansowanego ze środków UE, założono europejską sieć szkoleniową dla młodych naukowców zajmujących się chmurami obliczeniowymi i usługami.

W ostatnich latach obliczenia w chmurze stają się coraz bardziej skomplikowane, szczególnie w zawiązku z rozdzieleniem się dostawców usług i dostawców infrastruktury, co osłabia jakość usług (QoS) świadczonych na rzecz klientów. Do tego dochodzą technologie urządzeń mobilnych. W związku z tym, projekt RELATE pomagał młodym naukowcom w uzyskaniu wiedzy i doświadczenia dotyczącego najnowszych technologii, narzędzi i platform w zakresie chmur obliczeniowych i inżynierii usług.

W tym celu stworzono sieć globalnych partnerów reprezentujących przemysł i instytucje naukowe i zapewniających szkolenia w dziedzinie opracowywania i dostarczania rozwiązań opartych na usługach w chmurze. Zastosowano interdyscyplinarne podejście, wykorzystujące nowoczesne, bazujące na modelach metody inżynieryjne i formalne, a także oparte na usługach typu mash-up i integracji aplikacji. Szkolenie objęło również zabezpieczenia, wydajność i kwestie zaufania w odniesieniu do opartych na usługach aplikacji chmury, a także zarządzanie jakością i tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych.

W tym celu wykorzystano szereg specjalnie opracowanych imprez szkoleniowych, obozy szkoleniowe, spotkania naukowe, szkolenia z zakresu umiejętności miękkich oraz warsztaty poświęcone określonym zagadnieniom naukowym. W ramach sieci przeszkolono w sumie 29 badaczy w zakresie tak różnych tematów, jak inżynieria i optymalizacja usług, czy też zaufanie i zarządzanie jakością.

Prace prowadzone przez młodych badaczy przyniosły szereg cennych rezultatów, które opisano w artykułach prasowych i naukowych, sprawozdaniach technicznych i rozdziałach książkowych. Rozpowszechniano je za pośrednictwem internetu, w tym także witryny projektu. Wykształcenie nowego pokolenia twórców innowacji i specjalistów w dziedzinie oprogramowania oznacza, że projekt i jego wyniki przyczynią się do dynamicznego rozwoju technologii chmury obliczeniowej w Europie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Aplikacje chmury, technologie obliczeniowe chmury, jakość usług, QoS, inżynieria usług, RELATE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę