Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GENDER — Wynik w skrócie

Project ID: 330908
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Płeć w świecie roślin

To, czy roślina jest płci męskiej, żeńskiej czy też jest hermafrodytą, zależy od genetyki, epigenetyki i hormonów. Badacze z UE pracowali nad różnymi systemami determinacji płci u melona i rośliny modelowej – rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana).
Płeć w świecie roślin
U melona oddziaływanie dwóch genów determinuje płeć kwiatów. Gen "a" koduje enzym, który hamuje rozwój pręcika w przypadku kwiatów żeńskich. Gen "g" koduje natomiast czynnik transkrypcyjny, oddziałujący z domeną tryptofan-prolina-prolina (WIP) białka, który blokuje ten enzym i rozwój pręcika.

Jeden z genów WIP, CmWIP1, koduje białka jądrowe, które są obecne w całym królestwie roślin. U A. thaliana zidentyfikowano nie więcej niż sześć genów WIP, lecz nie zostały one jeszcze scharakteryzowane. Uczestnicy projektu GENDER (Molecular mechanisms monitoring sex determination in Arabidopsis thaliana) badali geny WIP u melona. Rozpoczęli od dogłębnego przebadania ich roli u A. thaliana. Odkrycia mogły być następnie przeniesione na te komercyjnie istotne rośliny dyniowate.

Naukowcy przeprowadzili analizę ekspresji β-glukuronidazy, aby określić poziom ekspresji każdego z genów WIP w siewkach A. thaliana. Wyniki sugerują redundancję funkcji białek WIP w rozwoju roślin.

Aby przetestować tę hipotezę, naukowcy stworzyli podwójne i potrójne mutanty względem genów WIP, a następnie przeanalizowali rośliny pod kątem zmian rozwojowych. Porównanie i scalenie danych omicznych pozyskanych od roślin typu dzikiego i mutantów WIP wzbogaciło model molekularny, który wyjaśnia znaczenie białek WIP w rozwoju płciowym roślin.

Determinacja płci jest skomplikowanym zagadnieniem, a ewolucja wykreowała wiele różnych systemów. Kaskady molekularne determinacji płci rzodkiewnika pospolitego mogą mieć zastosowanie zarówno w badaniu dyniowatych, jak i rozwoju płciowego w ogóle.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Determinacja płci, melon, Arabidopsis thaliana, białko WIP, ewolucja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę