Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Leczenie zapalenia dróg oddechowych

Unijni naukowcy badali nowe metody leczenia astmy. Podstawy nowej terapii stanowiłyby docelowe molekuły, produkowane przez bakterie podczas kolonizowania ludzkiego układu oddechowego.
Leczenie zapalenia dróg oddechowych
Uczestnicy projektu SP1 AND ASTHMA (A role for the immunomodulatory capsular polysaccharide Sp1 expressed by Streptococcus pneumoniae in the treatment of asthma) badali unikalny molekularny związek między gronkowcem złocistym i dwoinką zapalenia płuc a układem odpornościowym gospodarza. Bakterie te kolonizują odpowiednio górne i dolne drogi oddechowe.

Przy użyciu odtwarzalnych modeli in vivo członkowie zespołu po raz pierwszy pokazali, że narażenie na gronkowca złocistego powoduje zwiększenie populacji limfocytów T gamma delta. Ta grupa limfocytów T odpowiada za pamięć immunologiczną chroniącą przed przyszłymi infekcjami gronkowcem złocistym. Zidentyfikowano również płaskonabłonkowe białko osłony komórkowej – lorykrynę, która jest celem tej bakterii w kolonizacji dróg nosowych.

Badając dwoinkę zapalenia płuc, naukowcy ustalili, że jej toksyna, pneumolizyna, aktywuje inflamasom, stanowiący składnik nieswoistej odpowiedzi odpornościowej. Jako że promuje on produkcję pomocniczych limfocytów Th17, może stanowić składnik przyszłych szczepionek. Ponadto narażenie na poszczególne polisacharydy osłony dwoinki zapalenia płuc indukuje działania immunomodulacyjne, które chronią drogi oddechowe przed zapaleniem w przebiegu astmy.

Wyniki badania opublikowano w prestiżowych czasopismach naukowych, w tym w Asthma, PLOS Pathogens oraz Journal of Immunology. Wyniki badania SP1 AND ASTHMA przetarły szlak badaniom nad oddziaływaniami bakterii z układem odpornościowym gospodarza wpływającymi na dalszą infekcję, szczepienie i choroby alergiczne, takie jak astma.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zapalenie dróg oddechowych, astma, układ oddechowy, gronkowiec złocisty, dwoinka zapalenia płuc
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę