Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Paciorkowiec omija proces autofagii skóry

Celem europejskiego badania było poznanie mechanizmu, dzięki któremu paciorkowiec omija skórne procesy oczyszczania i powoduje zakażenia inwazyjne. Wyniki mogą zrewolucjonizować sposób leczenia takich zakażeń w warunkach klinicznych.
Paciorkowiec omija proces autofagii skóry
Paciorkowce ropne lub paciorkowce z grupy A (GAS) odpowiadają za setki tysięcy powierzchownych i zagrażających życiu zakażeń inwazyjnych. Aby spowodować zakażenie inwazyjne, bakterie GAS muszą najpierw przeniknąć komórki nabłonkowe skóry, które stanowią barierę ochronną przed czynnikami zewnętrznymi.

W warunkach fizjologicznych komórki nabłonkowe usuwają bakterie GAS dzięki mechanizmowi zwanemu autofagią. Autofagia jest procesem zapewniającym rozkład długowiecznych białek i umożliwiającym ponowne wprowadzanie organelli wewnątrzkomórkowych do obiegu w odpowiedzi na głód. Chociaż autofagia stanowi odpowiedź odpornościową przeciwko inwazji, bakterie GAS potrafią omijać proces autofagii i powodować zagrażające życiu zakażenia.

Celem badaczy pracujących w ramach finansowanego ze środków UE projektu GASAUTOPHAGY (Influence of Streptococcal virulence factors on host autophagy regulation) było zidentyfikowanie nowych czynników wirulencji, które umożliwiają bakteriom GAS omijanie procesu autofagii. W tym kontekście naukowcy zidentyfikowali proteazę serynową bakterii GAS — SpyCEP, która dezaktywuje ludzką interleukinę 8.

Badacze zaobserwowali zmniejszoną aktywację kalpainy, inhibitora autofagii gospodarza, po obniżeniu poziomu SpyCEP. Odwrotny efekt zaobserwowano natomiast przy nadekspresji SpyCEP, co sugeruje, że bakterie GAS wykorzystywały czynnik wirulencji SpyCEP, aby uniknąć uwięzienia przez autofagosomy.

Obserwacje te rozszerzono na odzwierzęce paciorkowce z grupy C (GCS) oraz paciorkowce z grupy G (GGS), które budzą coraz większe zainteresowanie kliniczne ze względu na ich zdolność do wywoływania poważnych zakażeń u ludzi. Zespół badawczy projektu GASAUTOPHAGY odkrył, że bakterie GAS, GCS oraz GGS posiadały te same czynniki wirulencji, które mogły zostać przekazane drogą poziomego transferu genów. Niemniej jednak komórki nabłonkowe skóry były w stanie skutecznie usuwać bakterie GCS i GGS za pomocą mechanizmu autofagii.

Wyniki badania GASAUTOPHAGY umożliwiły odkrycie nowego mechanizmu unikania u paciorkowców, który ma kluczowe znaczenie w interakcjach pomiędzy gospodarzem a patogenem. Ponadto zidentyfikowano SpyCEP jako potencjalny cel w leczeniu zakażeń inwazyjnych wywoływanych przez paciorkowce.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Paciorkowiec, autofagia, komórki nabłonka skóry, SpyCEP, kalpaina
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę