Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MECPST-IPD — Wynik w skrócie

Project ID: 331924
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Patofizjologia depresji

Naukowcy europejscy badali parametry, które mogą mieć wpływ na rozwój depresji, aby lepiej zrozumieć etiologię tej choroby. Uzyskane obserwacje pomogą tworzyć innowacyjne leki.
Patofizjologia depresji
Mimo nasilonych prac niewiele osiągnięto w dziedzinie leczenia depresji, która pozostaje jedną z najważniejszych przyczyn przewlekłej niepełnosprawności. Większość leków o zauważalnym działaniu klinicznym poprawia czynności serotoniny, neuroprzekaźnika, którego poziom w mózgu obniża się podczas depresji. Leki te są jednak nieskuteczne u wielu chorych, ich działanie jest opóźnione oraz wiążą się z działaniami niepożądanymi.

Aby rozwiązać te problemy, naukowcy z finansowanego przez UE projektu MECPST-IPD (Identification of inflammation pathways involved in the predisposition to decreased neurogenesis and depression) skoncentrowali się na patofizjologii depresji, będącej schorzeniem wieloczynnikowym. W tym celu analizowali zapalenie i stres jako czynniki istotne podczas depresji.

Stworzono model zapalenia u myszy, wstrzykują im po urodzeniu lipopolisacharydy, które indukują zapalenie. U tych myszy z predyspozycją do stanu zapalnego występował nieprzewidziany, przewlekły, łagodny stres. Naukowcy badali odpowiedź na ten stan. Ponadto naukowcy oddziaływali na neurogenezę u dorosłych myszy, podając im określone leki, aby nakreślić jej rolę w rozwoju depresji oraz wychodzeniu z niej.

Myszy narażone na wszystkie te trzy czynniki wykazały znaczący wzrost masy ciała i wyższe wyniki w ocenie poziomu lęku. Wyniki badań nad zachowaniem tych myszy odzwierciedlały zwiększenie aktywności układu dopaminergicznego. Badanie mechanizmów tych obserwacji wykazało, że przejście zapalenia na wczesnych etapach życia trwale zmieniało dynamikę u myszy. Jednocześnie ograniczenie neurogenezy u dorosłych myszy było samo w sobie wystarczające do wywołania fenotypu depresyjnego i odpowiedzi stresowej związanej z deficytami przetwarzania emocjonalnego.

Podsumowując, obserwacje poczynione w projekcie MECPST-IPD podkreślają znaczenie zapalenia i neurogenezy w patofizjologii depresji. Co najistotniejsze, odzwierciedlają wieloczynnikową naturę tej choroby i sugerują, że do jej wyleczenia może być konieczne nakierowanie leków na różne jej aspekty jednocześnie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Patofizjologia, depresja, lek, zapalenie, stres, neurogeneza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę