Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MARCI — Wynik w skrócie

Project ID: 332402
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niderlandy

Wpływ przetwarzania mowy na wszczepione elektroniczne aparaty słuchowe

Dzięki wszczepianym chirurgicznie implantom ślimakowym pacjenci częściowo lub w całości odzyskują słuch. Rozwiązanie to jednak ma także pewne wady. Celem inicjatywy UE było lepsze zrozumienie, w jaki sposób implanty ślimakowe wpływają na automatyczne mechanizmy leżące u podstaw przetwarzania mowy.
Wpływ przetwarzania mowy na wszczepione elektroniczne aparaty słuchowe
Istnieje bardzo wiele korzyści płynących z użytkowania elektronicznych aparatów słuchowych przez osoby całkowicie niesłyszące lub ze znacznym ubytkiem słuchu. Jednak uczenie się kojarzenia dźwięków, które pacjenci słyszą za pomocą implantów, z tymi, które słyszeli wcześniej, stanowi nie lada wyzwanie. Trudność w interpretacji nieznanych dźwięków, jakie do nich docierają za pośrednictwem implantu ślimakowego, może utrudniać rozumienie mowy i dźwięków.

Aby rozwiązać ten problem, zespół finansowanego przez UE projektu MARCI (Mental representations of and adaptation to the speech signal transmitted via cochlear implants: How the impoverished signal finds its way to the mental lexicon) postanowił zbadać funkcjonowanie określonych mechanizmów, które odpowiadają za percepcję mowy u użytkowników implantów ślimakowych. Jako podstawę wykorzystano modele percepcji mowy opracowane wcześniej dla osób słyszących.

Partnerzy projektu zbadali, w jaki sposób przetwarzanie mowy z implantem ślimakowym odpowiada architekturze modeli percepcji mowy i dostępu leksykalnego. Następnie modele te podłączono do mierników przetwarzania korowego, aby uzyskać wgląd w to, w jaki sposób nowi użytkownicy implantów dostosowują swoje przetwarzanie mowy do wszczepionego urządzenia. Badacze przyjrzeli się rozwojowi przetwarzania mowy u doświadczonych użytkowników implantów i monitorowali postępy słuchaczy z nowo wszczepionymi implantami, którzy starali się dostosować do swoich protez.

Z badań wynika, że sygnały symulujące mowę transmitowane przez implanty ślimakowe wpływają negatywnie na słuchanie mowy i utrudniają dostęp do informacji akustycznych obecnych w danym sygnale. Sygnały opóźniają także dostęp leksykalny oraz integrację informacji semantycznych w obrębie zdania. Wyniki dowodzą ponadto, że automatyczne etapy przetwarzania mowy u użytkowników implantów ślimakowych trwają dłużej w porównaniu z osobami słyszącymi prawidłowo.

Dzięki projektowi MARCI pogłębiono wiedzę i zniwelowano lukę badawczą w przetwarzaniu mowy przez implanty ślimakowe. Projekt przyniesie korzyści dziedzinie usprawniania słuchu, a także opracowywaniu nowych aparatów słuchowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Przetwarzanie mowy, aparaty słuchowe, implanty ślimakowe, MARCI, sygnał mowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę