Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Size Matters — Wynik w skrócie

Project ID: 326903
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Szwecja

Zmierz się ze swoim rozmiarem

Naukowcy zbadali związek między tym, w jaki sposób ludzie postrzegają swoje ciało, a tym jak się z nim czują. Wyniki powinny pomóc lepiej zrozumieć mechanizmy działania zaburzeń żywienia.
Zmierz się ze swoim rozmiarem
Gdy patrzymy na siebie, nasz mózg wykorzystuje inny szlak neuronowy niż wówczas, gdy patrzymy na kogoś innego. W połączeniu z presją, jaką nakłada na nas współczesne społeczeństwo, może to prowadzić do negatywnego postrzegania własnego ciała, zaburzeń psychicznych i żywieniowych.

Naukowcy wspierani ze środków UE zainicjowali projekt SIZE MATTERS (Size matters: Investigating the link between affective and perceptual body representations using multisensory illusions and brain imaging), w ramach którego wykorzystali obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) i rzeczywistość wirtualną, aby zbadać związek neuronowy między postrzeganiem ciała a zadowoleniem z niego.

W projekcie SIZE MATTERS posłużono się zestawem wirtualnej rzeczywistości, aby wywołać bardzo przekonujące iluzje, pokazując uczestnikom manekin lub ciało innego człowieka z perspektywy pierwszej osoby. Dotykanie ciała uczestnika zsynchronizowano z dotykaniem ciała widzianego przez niego za pomocą zestawu, co pomogło umocnić poczucie przynależenia do widzianego ciała. Przedstawione ciała były albo szczupłe, albo otyłe.

Uczestnikom zaserwowano także doświadczanie dotyku niezsynchronizowanego, w ramach czynnika kontrolnego, aby wyeliminować iluzję przynależenia do widzianego ciała. Wówczas przeprowadzono MRI czynnościowe, aby zidentyfikować związki neuronowe między postrzeganiem ciała a zadowoleniem z niego.

Zdecydowana większość badanych była bardziej usatysfakcjonowana z posiadania szczuplejszego ciała niż z ciała otyłego. Badacze zaobserwowali także, że istnieje bezpośredni związek neuronowy między regionami mózgu odpowiedzialnymi za poczucie zadowolenia z ciała a tymi odpowiedzialnymi za jego postrzeganie.

Kobiety i osoby o wyższym poziomie cech charakteryzujących zaburzenia żywienia reagowały bardziej emocjonalnie na iluzoryczne przemiany w rozmiarze ich ciała, a ich mózg przejawiał rozmaite reakcje. Reakcje te obejmowały obszary w mózgu dotychczas kojarzone z podatnością na jadłowstręt psychiczny, zaburzenie żywienia, powszechnie znane jako anoreksja, u zdrowych uczestników badania.

Wyniki tego badania pozwolą lepiej zrozumieć postrzeganie własnego ciała i zaburzenia żywienia. Dane uzyskane w ramach projektu przyczynią się do opracowania strategii zapobiegawczych i metod leczenia zaburzeń żywienia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zaburzenia żywienia, postrzeganie ciała, zdrowie psychiczne, SIZE MATTERS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę