Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

InSiDe-Strain — Wynik w skrócie

Project ID: 327226
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Między płytami tektonicznymi a płaszczem ziemskim

Dzięki przeprowadzonemu niedawno badaniu finansowanemu przez UE, geochemicy rozumieją związek pomiędzy płytami tektonicznymi a konwekcją w płaszczu Ziemi.
Między płytami tektonicznymi a płaszczem ziemskim
Choć płyty tektoniczne i konwekcja w płaszczu Ziemi są dobrze rozumiane każde z osobna, ich wzajemny związek stanowi zagadkę dla naukowców. Zjawisko znane jako lokalizacja naprężeń przenosi energię z płaszcza konwekcyjnego na płyty tektoniczne, prowadząc do aktywności tektonicznej.

Aby lepiej zrozumieć ten proces, w ramach inicjatywy INSIDE-STRAIN (In situ deformation experiments to study ductile strain localization) opracowano szereg metod laboratoryjnych w celu zbadania lokalizacji naprężeń w skali mikroskopijnej.

Naukowcy przyjrzeli się temu zjawisku, odtwarzając lokalizację naprężeń w strukturach krystalicznych lodu i magnezu i badając, jak owe kryształy zmieniały się pod skaningowym mikroskopem elektronowym. W celu ograniczenia swojego modelu doświadczalnego, posłużyli się obserwacjami naturalnych zdarzeń w zakresie lokalizacji naprężeń.

Zespół INSIDE-STRAIN zidentyfikował procesy oddziałujące na kryształy podczas lokalizacji naprężeń i wykazał, że najważniejszą rolę odgrywają tutaj płyny. O zgromadzone dane wzbogacono bazę zdarzeń rekrystalizacji lodu.

Stworzono także mapy procesu rekrystalizacji lodu, w oparciu o zestaw danych doświadczalnych. Na zakończenie zespół INSIDE-STRAIN wyprodukował i opublikował nową metodę prowadzenia tego typu eksperymentów.

Wszystkie metody i odkrycia poczynione w ramach projektu INSIDE-DATA udoskonalą modele lokalizacji naprężeń w płaszczu ziemskim, w lodowcach i polarnych pokrywach lodowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Płyty tektoniczne, płaszcz, konwekcja w płaszczu Ziemi, lokalizacja naprężeń, rekrystalizacja lodu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę