Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

COMBIOM — Wynik w skrócie

Project ID: 294932
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Ukraina

Wsparcie UE na rzecz nauk przyrodniczych na Ukrainie

Dzięki rozwojowi finansowanej przez UE sieci operacyjnej specjaliści w dziedzinie nauk przyrodniczych z Ukrainy podjęli współpracę z partnerami z UE, co przyniosło korzyści obu stronom.
Wsparcie UE na rzecz nauk przyrodniczych na Ukrainie
W ramach projektu COMBIOM (Strengthening cooperation in molecular biomedicine between EU and Ukraine) powstała sieć naukowa poświęcona pogłębianiu wiedzy na temat mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za choroby nowotworowe i zwyrodnieniowe. Szczególny nacisk położono na ewentualne związki między tymi dwiema patologiami.

Osiem ukraińskich zespołów badawczych z "Ukrańskiego Instytutu Biologii Molekularnej i Genetyki NAN" (IMBG NASU) podjęło współpracę z dwiema organizacjami partnerskimi z UE. Był to Instytut Onkologii im. Gustava Roussy we Francji oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Polsce, oba będące liderami w dziedzinie medycyny biomolekularnej.

Dzięki projektowi naukowcy mieli okazję opublikować swoje artykuły badawcze w światowej sławy czasopismach i podzielić się swoim doświadczeniem w ramach współpracy z kolegami z zagranicy. W ramach projektu zorganizowano także konferencje i wykłady, a także uczestniczono w wystawach i okrągłych stołach z udziałem mediów, podczas których omawiano rolę nauk ścisłych w społeczeństwie. Konsorcjum zbadało ponadto potrzeby użytkowników badań biomedycznych — pracowników służby medycznej i pacjentów.

Wsparcie ze strony partnerów europejskich umożliwi budowanie potencjału oraz pomyślny udział IMBG NASU we wspólnych badaniach europejskich. To doprowadzi do rozszerzenia europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) i zachęci nowych uczestników do udziału w rosnącej liczbie projektów.

Poprzez stworzenie nowych możliwości i warunków do współpracy, projekt COMBIOM umożliwi młodym ukraińskim badaczom realizację zaawansowanych projektów naukowych w dobrze zaopatrzonym środowisku roboczym. Uczestnicy projektu mają nadzieję, że pozwoli to powstrzymać odpływ utalentowanych naukowców z kraju.

Projekt COMBIOM z powodzeniem wykorzystał wyniki badań w obszarze badań biomedycznych i ulepszył strategie medyczne, a tym samym byt obywateli UE.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

UE, sieć operacyjna, COMBIOM, biomedycyna molekularna, budowanie potencjału, europejska przestrzeń badawcza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę