Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

HETEMS — Wynik w skrócie

Project ID: 255657
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Opracowywanie hybrydowego systemu przeciwoblodzeniowego

Oblodzenie skrzydeł może prowadzić do zmiany kształtu płata oraz spadku siły nośnej samolotu. Naukowcy z UE badali różne systemy przeciwoblodzeniowe, które pozwolą na bezproblemową pracę skrzydeł w każdych warunkach pogodowych.
Opracowywanie hybrydowego systemu przeciwoblodzeniowego
Inicjatywa Czyste niebo to wyjątkowy przykład partnerstwa publiczno-prywatnego między Komisją Europejską a przemysłem aeronautycznym. Jednym z projektów mających na celu demonstrację technologii, prowadzonych w ramach programu Czyste niebo, jest inicjatywa Systems for Green Operations (SGO), której zadaniem jest opracowanie lekkich profili, zoptymalizowanych pod kątem szeregu różnych kryteriów poprawy zarządzania energią samolotu.

Pod kątem zarządzania energią badane są nowe architektury i technologie mające umożliwić budowę bardziej elektrycznego samolotu, dotyczące między innymi wytwarzania, konwersji i magazynowania energii. Do poprawy zarządzania energią cieplną zostanie wykorzystana optymalizacja źródeł ciepła i zimna na pokładzie.

W tym kontekście bada się różne rodzaje systemów przeciwoblodzeniowych dla skrzydeł. Naukowcy biorący udział w projekcie HETEMS (Hybrid WIPS design code), finansowanym ze środków UE, podjęli się przetestowania nowych, energooszczędnych elektromechanicznych systemów przeciwoblodzeniowych oraz konwencjonalnych systemów elektrotermicznych o dużej mocy, jak również ich kombinacji.

Celem było opracowanie i przetestowanie modeli teoretycznych dwu- i trójwymiarowych symulacji oraz połączenie ich w jednym pakiecie oprogramowania. Przed realizacją projektu HETEMS brak było takiego narzędzia modułowego, umożliwiającego analizę systemów elektrotermicznych i elektromechanicznych w realistycznych warunkach oblodzenia samolotu.

Na potrzeby weryfikacji i walidacji nowego narzędzia uzyskano wysokiej jakości dane z prób przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym Włoskiego Ośrodka Badań Lotniczych (CIRA). Wykorzystano w tym celu prototypowe urządzenia przeciwoblodzeniowe zamontowane na pełnoskalowej sekcji końcówki skrzydła odrzutowca biznesowego.

Powodzenie tych testów oznacza zakończenie ważnego etapu tworzenia nowego narzędzia do modelowania systemów przeciwoblodzeniowych. Na podstawie porównania pomiarów i przewidywań teoretycznych przygotowano też zalecenia dotyczące określenia dodatkowych właściwości w zakresie usterek mechanicznych.

Rezultaty projektu HETEMS, dające nadzieję na zrewolucjonizowanie hybrydowych systemów przeciwoblodzeniowych, zaprezentowano na Międzynarodowej Konferencji nt. Oblodzenia SAE 2015, zorganizowanej w czerwcu 2015 r. w Pradze.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Przeciwoblodzeniowy, skrzydła, samolot, HETEMS, systemy elektrotermiczne, końcówka skrzydła
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę